Έμπρακτη στήριξη του ΕΕΑ προς τις ΜμΕ

Με γνώμονα την ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΕΕΑ ανακοινώνει ότι για τα μέλη του που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του 2016 θα καλύψει όλο το ποσό που απαιτείται για την παρουσία τους στην 81η ΔΕΘ, ενώ για τα μη μέλη το 50% του ίδιου ποσού.

«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η έξοδος από την κρίση σχετίζεται άμεσα με την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Μόνο με την εξωστρέφεια, με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, με καινοτόμες δράσεις, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*