Χ. Κάτσιος: Όραμά μας είναι η Groupama να γίνει ακόμη πιο φιλική προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας

[starbox]

Ο καινούργιος CEO της Groupama στην Ελλάδα, Χρήστος Κάτσιος, μπορεί να είναι νέος στην ηλικία αλλά όχι και στην ασφαλιστική αγορά. Με σημαντική προϋπηρεσία στην ING Ελλάδος και στη Βουλγαρία και με περισσότερα από 8 χρόνια σημαντικής προϋπηρεσίας στην Groupama, αναλαμβάνει το πηδάλιο της γαλλικής εταιρείας στην Ελλάδα, με στόχο να συνεχίσει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει σε θέματα δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων, χρήσης όλων των δικτύων και υιοθέτησης τεχνολογιών.

 

iw? Ποιοι είναι οι νέοι στρατηγικοί στόχοι για την Groupama και πού θα δώσετε έμφαση κατά τη διετία 2016-2017;

 

Χρήστος Κάτσιος: Έχουμε βάλει ήδη γερά θεμέλια όλα αυτά τα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του απερχόμενου γενικού διευθυντή, κ. Bertrand Woirhaye, ώστε να μπορούμε να στραφούμε προς το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Το όραμά μας είναι η εταιρεία μας να γίνει ακόμη πιο φιλική προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, παραμένοντας πολυπροϊοντική και πολυκαναλική, διατηρώντας τις διαδικασίες εύκολες και απλές. Στόχος μας για τη νέα χρονιά είναι η ενίσχυση της θέσης μας και η διατήρηση της κερδοφορίας, μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων, προς όφελος των πελατών μας. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας στους κλάδους αυτοκινήτου και πυρός, αλλά και στις ατομικές ασφαλίσεις υγείας, χωρίς να παραμελήσουμε άλλους κλάδους ασφάλισης, όπως οι μεταφορές και τα σκάφη, που όμως εξαρτώνται περισσότερο από μακροοικονομικά μεγέθη.

 

iw? Πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις της εταιρείας με τα δίκτυα διανομής;

 

Χ.Κ.: Όπως είπα και προηγουμένως, η εταιρεία σκοπεύει να παραμείνει μια πολυκαναλική εταιρεία, πράγμα που δεν νοείται χωρίς μια στενή συνεργασία με τους διαμεσολαβούντες. Η Groupama Ασφαλιστική συνεργάζεται αυτήν τη στιγμή με 270 ασφαλιστικούς συμβούλους και 950 πράκτορες και μεσίτες, οι οποίοι εκτιμούν, πιστεύω –όπως κι εμείς άλλωστε– τη σταθερότητα αυτής της συνεργασίας. Επιπροσθέτως, έχουμε αναπτύξει εργαλεία, όπως την πλατφόρμα Cheetah, που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση της εργασίας τους και που εξελίσσονται συνεχώς. Με άλλα λόγια, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις σχέσεις μας με τα δίκτυα.

 

iw? Θα δοθεί έμφαση σε τεχνολογικές εφαρμογές;

 

Χ.Κ.: Βασικός μας στόχος παραμένει να κάνουμε την εταιρεία ακόμη πιο φιλική και προσιτή τόσο στους υπάρχοντες και τους νέους πελάτες όσο και στους συνεργάτες μας. Θέλουμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες μας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο την ποιότητά μας.

 

iw? Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Groupama;

 

Χ.Κ.: Ο Όμιλος Groupama σημείωσε πολύ θετικά αποτελέσματα, με τη στρατηγική ενδυνάμωσης των μεγεθών του, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, να αποδίδει. Έκλεισε τη χρήση 2015 με καθαρό αποτέλεσμα ύψους 368 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 43% σε σχέση με το 2014. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 13,7 δισ. ευρώ (+0,9%), εκ των οποίων 7,1 δισ. στις γενικές ασφαλίσεις και 6,3 δισ. στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, που ανέρχονται στα 8,2 εκατ. ευρώ (+2%). Αισθητά βελτιωμένες εμφανίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές επιδόσεις του ομίλου, με την περαιτέρω συγκράτηση των γενικών εξόδων και δείκτη ζημιών και εξόδων (combined ratio) της τάξης του 99,2% στις γενικές ασφαλίσεις. Τέλος, το περιθώριο φερεγγυότητας του ομίλου διαμορφώνεται στο 263% (Φερεγγυότητα ΙΙ).

 

iw? Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στην Ελλάδα;

 

Χ.Κ.: Δεδομένου του ότι εφαρμόζουμε για πρώτη φορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε τοπικό επίπεδο, δεν είμαστε ακόμη σε θέση να παρουσιάσουμε όλα τα μεγέθη της εταιρείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία έκλεισε το 2015 με κύκλο εργασιών ύψους 138.239 εκατ., εκ των οποίων 53,6 στον κλάδο ζωής και υγείας και 84,6 εκατ. στις γενικές ασφαλίσεις. Επίσης, διατηρήσαμε τη θέση μας στην αγορά, ενώ αυξήσαμε το μερίδιο αγοράς στις γενικές ασφαλίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση των επιδόσεών μας σε καίριους κλάδους.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο αυτοκινήτου, η εταιρεία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της, αυξάνοντας τον στόλο της κατά 1,6%, καθώς και το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώνεται στο 5%, έναντι 4,7% το 2014. Στον κλάδο πυρός, αυξήθηκε επίσης ελαφρά το μερίδιο αγοράς της εταιρείας (6,5% από 6,2% το 2014), ενώ σημειώθηκε ταυτόχρονα αύξηση των ασφαλίστρων +4,3%, έναντι -1,1% κατά μέσο όρο για την αγορά, με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ. Στις ασφαλίσεις υγείας, πετύχαμε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου κατά +8%, έχοντας εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές λύσεις. Σημαντική παράμετρο στη συνολική λειτουργία της εταιρείας αποτελεί η συνετή διαχείριση κινδύνων που αποτυπώνεται στον δείκτη ζημιών και εξόδων, ο οποίος κυμάνθηκε και το 2015 σε εξαιρετικά επίπεδα, της τάξης του 82% (combined ratio) στις γενικές ασφαλίσεις.

Χρήστος Κάτσιος

Ο Χρήστος Κάτσιος αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή της Groupama Ασφαλιστικής από τις αρχές Απριλίου. Διαθέτει πολυετή και σημαντική εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα, αφού από το 1999 έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες. Από το 2009 μέχρι σήμερα, κατείχε τη θέση του εμπορικού διευθυντή της Groupama Ασφαλιστικής, ενώ έχει αναλάβει και την ευθύνη σημαντικών τομέων της εταιρείας, όπως marketing, ανάπτυξη προϊόντων, οργάνωση call center, επικοινωνία, ανάπτυξη και διοίκηση δικτύων. Παλαιότερα, είχε αναλάβει τη θέση του διευθυντή πωλήσεων και marketing στην ING Life Insurance Βουλγαρίας, με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη δικτύων και την αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν Αεροναυπηγική (Kingston University), Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA-Stirling University) και Μarketing Υπηρεσιών (Master TIAS Business School). Επίσης, μιλάει πολλές ξένες γλώσσες

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*