Δικαιολογητικά για την έκδοση αποφάσεων από το ΙΚΑ

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζει με αφορμή αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί αποφάσεων συνταξιοδότησης από τον οργανισμό με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό ότι:

Α) Η επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης αφορά στις αποφάσεις συνταξιοδότησης, των οποίων η έναρξη ορίζεται από 1.9.2015 και μετά, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης.

Β) Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες απονομών συντάξεων του Ιδρύματος με την Εγκύκλιο 52/2015 δεν έχει καθοριστεί ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης, η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*