Σημερινή κατάσταση και δομή των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμου συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τους πολίτες, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα όλων των εθνικών κυβερνήσεων. Η πλειοψηφία των κρατών προσπάθησε μέσω μεταρρυθμιστικών αλλαγών στα εθνικά συνταξιοδοτικά τους συστήματα να προστατεύσουν την επάρκεια των συντάξεων, κάνοντας στροφή προς άλλες συνταξιοδοτικές πηγές.

Έτσι, πέραν της κοινωνικής ασφάλισης που κατά κανόνα λειτουργεί με το αναδιανεμητικό σύστημα, αναπτύσσονται συνεχώς ο 2ος και 3ος πυλώνας που λειτουργούν, όπως θα δούμε παρακάτω, με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή οι τομείς στους οποίους οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Διαβάστε όλο το απόσπασμα από το βιβλίο Η Ιδιωτική Ασφάλιση του ΕΙΑΣ:

EIAS_BOOK_2Πηγή: Η Ιδιωτική Ασφάλιση (νέα έκδοση 2015, ΕΙΑΣ), από το Κεφάλαιο 1, «Εισαγωγή στην Ασφάλιση».

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Λ. Συγγρού 106, Αθήνα 117 41, τηλ.: 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.gr).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*