Ευρωπαϊκή Πίστη: Σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη στρατηγική συνεργασία της με το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενός από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους φορείς εκπαίδευσης της χώρας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας η Ευρωπαϊκή Πίστη επενδύει στο κεφαλαιώδες ζήτημα της εκπαίδευσης, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό της να αποκτήσει πληρέστερη κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας του, ενώ το ΕΠΕΦΑ πετυχαίνει τη διασύνδεση με μια εταιρεία υψηλής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει:

  • Επανεκπαίδευση των συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης στον Τομέα Β (θεσμικό πλαίσιο), με το μάθημα «Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης», που έχει την έγκριση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της ΤτΕ για τον θεσμό της επανεκπαίδευσης.
  • Από κοινού ανάπτυξη των σεμιναρίων προετοιμασίας για τις εξετάσεις τύπου Δ΄ της ΤτΕ και τύπου Ε΄της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και πωλήσεων των συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης μέσω των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΠΕΦΑ. Επιπλέον, οι δύο φορείς θα διερευνήσουν την αναγκαιότητα εκπόνησης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη περαιτέρω εκπαιδευτικών αναγκών του δικτύου πωλήσεων.

Το μάθημα «Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης» θα είναι διαθέσιμο για εκπαίδευση ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ilearn3. Υπενθυμίζεται ότι το ilearn3, η πλέον σύγχρονη και πλήρης πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πίστη και διαθέτει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαδραστική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενηλίκων.

Ο διευθυντής του ΕΠΕΦΑ καθηγητής Χρηματοοικονομικής και αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Νικόλαος Μυλωνάς δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, μια αξιόπιστη εταιρεία στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, μας τιμά ιδιαίτερα. Μέσα από τη συνεργασία αυτή διευρύνουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του ΕΠΕΦΑ σε στελέχη επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά. Περαιτέρω, εξετάζουμε τα επόμενα βήματα μιας ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της πρακτικής άσκησης ή και ενδεχόμενης απορρόφησης των αποφοίτων του τμήματός μας στην Ευρωπαϊκή Πίστη, αλλά και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση των στελεχών της ασφαλιστικής».

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Πίστης Μάριος Σκορδής δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που παρέχει τη δυνατότητα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των συνεργατών της μέσα από πλατφόρμα e-learning, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στους τομείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης μέσω του κύρους και της αξιοπιστίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*