ΟΛΠ: Διαγωνισμός για την ασφάλιση περίθαλψης 850 υπαλλήλων

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, για την ανάθεση ασφαλιστικών υπηρεσιών πρόσθετης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των περίπου 850 περίπου υπαλλήλων του, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 652.800 ευρώ για δύο έτη και με δυνατότητα μίας επιπλέον ετήσιας ανανέωσης.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΟΛΠ ΑΕ μέχρι τις 29 Μαρτίου 2016, ημέρα κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*