Σε διαβούλευση το πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Έγγραφο Διαβούλευσης για τις θέσεις τις αναφορικά με την σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή οδηγία για την δημιουργία Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ για προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα (PPP) εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). H δημόσια διαβούλευση γίνεται μετά από πρόσκληση της Κομισιόν στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των PPP’s  σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το έγγραφο διαβούλευσης περιέχει τις τελικές θέσεις της ΕΙΟPA για την ελκυστικότητα και την βιωσιμότητα ενός πανευρωπαϊκού προσωπικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) δεύτερης γενιάς. Η EIOPA  επιβεβαιώνει τις θέσεις της για τις δυνατότητες και τον σχεδιασμό ενός PEPP, παρουσιάζοντας τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το προϊόν, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες πληροφορίες που θα πρέπει να το συνοδεύουν (λαμβάνοντας ως βάση τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση- Packaged Retail Investment and Insurance-Based Investment Products- PRIIP’s) ή την οριοθέτηση του αριθμού των επενδυτικών επιλογών που θα έχει ο καταναλωτής. Έμφαση δίνεται επίσης στα ευέλικτα χαρακτηριστικά των PEPP’s, όπως τις επιλογές που θα δίδονται κατα΄την συνταξιοδότηση και τις παρεχόμενες εγγυήσεις.

Η EIOPA προσκαλεί επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν προτάσεις αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:
-Standards διακυβέρνησης για τους παρόχους των PPP’s
-Εναρμονισμένη βάση για το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τα προϊόντα, την διανομή τους και τις υποχρεωτικές πληροφορίες που θα τα συνοδεύουν
-Πιθανές πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα PPP’s
-Περαιτέρω αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών αρχών σε σχέση με τα  PPP’s

Βασικός στόχος της EIOPA είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός εποπτικού περιβάλλοντος για τα PPP’s ώστε να καταστούν πηγή πρόσθετων εσόδων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Αυτό θεωρείται άλλωστε μια από τις βασικές προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης για την Ενοποίηση των Χρηματαγορών (Capital Markets Union Plan) , όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα η Κομισιόν.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο διαβούλευσης και τα συνοδευτικά σχόλια εδώ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*