Ν. Βαγιακάκος: Γερμανική τεχνογνωσία στις βιομηχανικές ασφαλίσεις 

 

[starbox]

Ξεπερνώντας τα 35 χρόνια εμπειρίας και δραστηριότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο Νότης Βαγιακάκος ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 ως διακανονιστής ζημιών στην Εμπορική Ασφαλιστική (θυγατρική της τότε Τράπεζας Πίστεως, σήμερα Alpha Bank). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Εμπορική, εργάστηκε σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, και στη συνέχεια ανέλαβε τον νεοσύστατο κλάδο ειδικών κινδύνων.

Το 1989 μετακινήθηκε στην εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων “Bain Clarkson” (μέλος του ομίλου Inchcape/Toyota Hellas και μετέπειτα μέλος του Ομίλου AON) ως διευθυντής Γενικών Κλάδων (πλην μεταφορών).

Από το 1994, ως μέλος της ιδρυτικής ομάδας του ελληνικού υποκαταστήματος της Zurich Insurance Company, είχε την ευθύνη της ανάληψης κινδύνων εταιρικών και εμπορικών ασφαλίσεων. Μετά την απόκτηση του ελληνικού χαρτοφυλακίου της Zurich από τον Όμιλο Generali, ανέλαβε την Τεχνική Διεύθυνση της Generali Hellas, με ευθύνη του την ανάληψη κινδύνων και τις αποζημιώσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Από το 2004 είναι managing director και γενικός πληρεξούσιος του ελληνικού υποκαταστήματος της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, με δικαιοδοσία για την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, ΠΓΔΜ) και της ΝΑ Μεσογείου (Τουρκία, Μάλτα, Ισραήλ και Κύπρο).

Ο Νότης Βαγιακάκος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και, από τη θέση του αυτή, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών. Εκπροσωπεί την ελληνική ασφαλιστική αγορά στη Μόνιμη Επιτροπή “Sustainable Non-Life Steering Group” της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Συνομοσπονδίας (Insurance Europe). Είναι ακόμη γενικός γραμματέας στο ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και έχει διατελέσει εισηγητής πολλών σεμιναρίων του τελευταίου. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ).

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ειδίκευση στο Marketing Management, και έχει ακολουθήσει ασφαλιστικές σπουδές και πρακτική εργασία στο Μόναχο και το Βερολίνο, ως υπότροφος του ετήσιου προγράμματος “Alois Alzheimer” της Munich Re, με ειδική κατεύθυνση τις ασφαλίσεις τεχνικών έργων, περιουσίας και επακόλουθης διακοπής εργασιών. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

 

Η HDI-Gerling στην Ελλάδα

 

Ως μέλος του παγκόσμιου ασφαλιστικού Ομίλου Talanx, η HDI-Gerling Hellas προσφέρει διεθνή εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Βαλκανικής και Μεσογείου. Απευθυνόμενη σε μεγάλους εταιρικούς και βιομηχανικούς πελάτες, η HDI-Gerling Hellas αναλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλές και εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις σε πρωτασφαλιστικό και αντασφαλιστικό επίπεδο.

Συμπληρώνοντας 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου και δραστηριοποιείται στους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, μεγάλων έργων και τεχνικών κινδύνων, μεταφορών, αεροπορικών κινδύνων καθώς και ειδικών κινδύνων.

Αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο του ομίλου, η HDI-Gerling Hellas προσφέρει επίσης διεθνή ασφαλιστικά προγράμματα στις επιχειρήσεις με παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα τελευταία 13 χρόνια, η HDI-Gerling Hellas παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία, ενώ ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, η ανάπτυξή της είναι αλματώδης. Ως υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, η HDI-Gerling Hellas είναι απευθείας διαβαθμισμένη με Α+/stable από τη Standard & Poor’s και με A stable από την ΑΜ Best.

Μέλος της οικογένειας του Ομίλου Talanx, με δυναμικό 21.300 εργαζομένων σε 5 ηπείρους, η HDI-Gerling συνδυάζει την παγκόσμια εμπειρία με την τοπική εξειδίκευση. Με έσοδα της τάξεως των 29 δισ. ευρώ (2014), ο Όμιλος Talanx είναι ο τρίτος σε μέγεθος ασφαλιστικός όμιλος στη Γερμανία και ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους στην Ευρώπη. Έχει την έδρα του στο Ανόβερο και αναπτύσσει δραστηριότητα σε 150 χώρες.

Αντανακλώντας τον διεθνή προσανατολισμό του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων, ο Όμιλος Talanx προγραμματίζει την αλλαγή της επωνυμίας και της εταιρικής μορφής της θυγατρικής HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Όπως ανακοινώθηκε από τον όμιλο τον Μάρτιο του 2015, η εταιρεία θα λειτουργήσει στο μέλλον υπό την επωνυμία HDI Global SE. Οι διαδικασίες αλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος του 2015 και τις αρχές του 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*