Δύναμις – Μ. Παπαδοπούλου: Οι Έλληνες δε γνωρίζουν τα οφέλη από την ασφάλιση κατοικίας

[starbox]

Την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στον κλάδο ασφάλισης κατοικίας όσον αφορά την επικοινωνία με τον καταναλωτή και την πλήρη ενημέρωση του για τα προγράμματα ασφάλισης αναλύει στο iw, η κα Μπέτυ Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Κλάδου Περιουσίας στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Η κα Παπαδοπούλου αναφέρει επίσης ότι η κάλυψη του σεισμού πρέπει να καταστεί υποχρεωτική αλλά, με όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρεωτικότητα αυτή, ο καταναλωτής.

1.Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ασφαλίσεις κατοικίας σήμερα;

Μπέτυ Παπαδοπούλου: Τα επίπεδα ασφάλισης των κατοικιών στην Ελλάδα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με αυτά των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Παρόλα αυτά, παράγοντες όπως, τα ενυπόθηκα δάνεια, η ραγδαία κλιματολογική αλλαγή, που έχει επιφέρει, όχι συνηθισμένα για την Ελλάδα, ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, θύελλες, πλημμύρα) αλλά και η οικονομική κρίση που ταλανίζει την πλειοψηφία των πολιτών και συντελεί κατά μεγάλο βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων διαρρήξεων και κλοπών τόσο των κυρίων κατοικιών όσο και των εξοχικών, γίνονται ολοένα και πιο ισχυρό κίνητρο για την αναζήτηση ασφάλισης των κατοικιών.

2.Γνωρίζουν οι Έλληνες τα οφέλη που προκύπτουν από την ασφάλιση κατοικίας και το κόστος που έχει;

Μ.Π.: Είναι εμφανές ότι οι Έλληνες δε γνωρίζουν τα οφέλη από την ασφάλιση κατοικίας και το κόστος αυτής, αυτό εξηγεί και τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στην ίδια την ασφαλιστική αγορά που δεν κατάφερε να ενημερώσει επαρκώς τους υποψήφιους πελάτες, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις Ασφαλιστικές εταιρίες που προέκυψε από τα ‘’ψιλά (όπως συνηθίζουν να λένε) γράμματα’’. Η πληροφόρηση για τον θεσμό της ασφάλισης είναι ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και πρέπει να γίνεται συλλογικά από τον κλάδο μας. Οφείλουμε να κάνουμε σαφές ότι η ασφάλιση της κατοικίας μας, είναι μια πράξη ευθύνης, απέναντι σε εμάς και την οικογένειά μας, της οποίας το κόστος, συγκριτικά με άλλες πάγιες οικογενειακές δαπάνες, είναι ασήμαντο.

3.Ποιες διαφορές υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό;
Μ.Π.: Οι διαφορές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό έχουν κυρίως να κάνουν με την έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης που στο εξωτερικό είναι σαφώς πιο αναπτυγμένη. Τα ποσοστά ασφάλισης κατοικιών στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, είναι σχεδόν αντίστροφα από αυτά της Ελλάδος, με την πλειοψηφία των κατοικιών να είναι ασφαλισμένα και ένα μικρό ποσοστό ανασφάλιστα.

4.Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στο μέλλον και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του;
Μ.Π.: Οι προοπτικές είναι μεγάλες και το έδαφος πρόσφορο, οι δε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, είναι η ίδια η ασφαλιστική αγορά, να συντελέσει στην αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων, με όσα μέσα διαθέτει. Το έργο της αγοράς οφείλει να γίνει, όχι τύποις, αλλά ουσιαστικά συμβουλευτικό, να γνωστοποιούνται στους υποψήφιους ασφαλισμένους, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης καθώς και οι εξαιρέσεις των συμβολαίων ώστε να καθίσταται κάθε φορά απολύτως σαφές το περιεχόμενο της σύμβασης που αγοράζουν. Η καλύτερη δε ευκαιρία μας να αποδείξουμε τι πουλάμε, είναι όταν προκύψει η ανάγκη αποζημίωσης. Η εταιρία μας παραμένει δίπλα στον ασφαλισμένο της με αμεσότητα και πληρότητα στην αποζημίωση.
5.Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση για σεισμό στην Ελλάδα;
Μ.Π.: Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση για σεισμό αλλά, με όρους και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρεωτικότητα αυτή, ο καταναλωτής. Η υποχρεωτική ασφάλιση για τον κίνδυνο του σεισμού, είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς θα προστατεύσει τις περιουσίες μας μέσω των αποζημιώσεων που θα είναι δικαιότερες και αμεσότερες, απαλλάσσοντας το κράτος από την ανάγκη καταβολής τους, που ούτως ή άλλως είναι ενδεικτικές και σχεδόν ποτέ δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό ύψος της ζημιών, πόσο μάλλον τώρα που το κράτος βρίσκεται σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής.

6.Τι κάνετε ως εταιρεία για να αυξήσετε το μερίδιο σας στο συγκεκριμένο κλάδο;

Μ.Π.: Η εταιρία μας, εδώ και 37 χρόνια, δε σταμάτησε ποτέ να αφουγκράζεται την αγορά και να επεξεργάζεται διαρκώς τα προγράμματά της, φροντίζοντας να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά και ευέλικτά ώστε να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες των ασφαλισμένων.
Μάλιστα πρόσφατα εισάγαμε στην αγορά, ένα νέο, ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, με απλούς και ξεκάθαρους όρους, που σχεδιάσαμε με τη λογική του ιδιαίτερα προσιτού κόστους, της ευελιξίας στην επιλογή καλύψεων και των διευρυμένων παροχών και υπηρεσιών για τον ασφαλιζόμενο, βάσει των απαιτήσεων και των δεδομένων της αγοράς.
Στα πλαίσια της στρατηγικής μας, υπάγεται και η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας, μέσω εγκυκλίων, τεχνικών οδηγιών και συναντήσεων, για τα ακριβή χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μας προγραμμάτων, δίδοντας τους τα απαραίτητα εφόδια για τη σωστή ενημέρωση των πελατών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*