Μoody’s: Διέξοδος οι αυξήσεις ασφαλίστρων καταστροφών

της Ελενας Ερμείδου

Δύσκολες θα είναι οι συνθήκες για τις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές περιουσίας, σύμφωνα με την Moody’s. Οι ζημιές που καταγράφουν ξεπερνούν τον ιστορικό μέσο όρο, καθώς οι αντασφαλιστές έχουν μειώσει το capacity και αυξήσει τις τιμές. Αποτέλεσμα αυτών, όπως είχε γράψει και το IW.gr σε προγενέστερο ρεπορτάζ του, οι ασφαλιστικές να έχουν υψηλές διακρατήσεις και να υποχρεούνται σε υψηλές αποζημιώσεις. Διέξοδο στο πρόβλημα αυτό είναι σύμφωνα με την Moody’s οι αυξήσεις ασφαλίστρων.

Συγκεκριμένα η Moody’s στην τελευταία της έκθεση για τις ασφαλιστικές Περιουσίας αναφέρει ότι:

Πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο σε ζημιές από  μικρά συχνά καιρικά φαινόμενα, όπως είναι οι πλημμύρες, οι χαλαζοπτώσεις και οι πυρκαγιές  βρίσκονται  οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές. Ο όγκος των ζημιών το 2023 αυξήθηκε κατακόρυφα την ίδια στιγμή που αυξάνονται και το κόστος αντασφάλισης ενώ μειώνονταν παράλληλα η προσφορά κεφαλαίων.

Καθώς οι αντασφαλιστές είναι απίθανο να μειώσουν τις τιμές, τόσο ώστε να επιστρέψουν στα προηγούμενα καλά επίπεδα για τις ασφαλιστικές, η Moody’s διαβλέπει πως πλέον η έκθεση των ασφαλιστικών στους κινδύνους είναι δομική και όχι τόσο κυκλική. Το γεγονός αυτό νομοτελειακά θα οδηγήσει τις ασφαλιστικές σε αυξήσεις ασφαλίστρων, προσθέτως των αυξήσεων που έγιναν λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Την ίδια στιγμή οι αντασφαλιστές λόγω του ότι έχουν περιορίσει την προσφορά έχουν αφήσει τις ασφαλιστικές έκθετες στις ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές να είχαν πολύ υψηλότερο μερίδιο των ζημιών που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές το 2023 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση του μεριδίου των ζημιών από φυσικές καταστροφές ακολούθως οδήγησε στην επιδείνωση του δείκτη ζημιών και εξόδων τους ως προς τα ασφάλιστρα  (απαιτήσεις και κόστος ως ποσοστό των ασφαλίστρων, βασικός δείκτης της κερδοφορίας της αναδοχής) .

Δεν οπισθοδρομούν οι αντασφαλιστές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Moody’s τα επίπεδα των αντασφαλιστικών καλύψεων δεν θα βελτιωθούν το 2024. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές περιουσίας στην Ευρώπη να παραμείνουν ευάλωτες.

Οι αντασφαλιστές είναι απίθανο τονίζει να δώσουν τις καλύψεις που έδιναν για τους δευτερεύοντες κινδύνους πριν το 2023, τονίζοντας ότι οι ασφαλιστικές θα χρειαστεί ενδεχομένως να αυξήσουν τις τιμές των ασφαλίστρων για να αντισταθμίσουν των αντίκτυπο των υψηλότερων απαιτήσεων στα κέρδη  που σχετίζονται από τα καιρικά φαινόμενα.

Κρατική παρέμβαση και κοινωνικές αναταραχές

Ωστόσο, το εύρος των αυξήσεων είναι δύσκολο να καθοριστεί, ενώ μετά τις πρόσφατες αυξήσεις που έγιναν είναι προκλητικό ως προς τους πελάτες να υπάρξουν και άλλες. Μία εναλλακτική λύση σύμφωνα με την Moody’s είναι ακύρωση των καλύψεων που ωστόσο αυτή η κίνηση μπορεί να πυροδοτήσει κοινωνικές αναταραχές, οδηγώντας σε κρατική παρέμβαση, την στιγμή που ο κλάδος προωθεί την ιδιωτική ασφάλιση ως μέσο πρόληψης και μείωσης των αρχικών επιπτώσεων από τις καταστροφές. Ωστόσο καταλήγει η Moody’s αυτά θα χρειαστεί πολύς καιρός για να γίνουν.

.