Πρέσα στους ασφαλιστές ζωής

της Ελενας Ερμείδου

Το IW.gr σε πολυάριθμα άρθρα του από εγχώριες και διεθνείς πηγές έχει αναφερθεί στα προβλήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια για τις ασφαλιστικές ζωής. Πλέον αυτών, έχει αναφερθεί και στις επισημάνσεις και συστάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. Σήμερα τα πράγματα δείχνουν να σφίγγουν περισσότερο και η πρέσα να γίνεται ισχυρότερη για τους ασφαλιστές ζωής.

Καμπάνα η σημερινή έκθεση της Moody’s 

Η Moody’s στην έκθεση της αναφέρει ότι οι ασφαλιστές ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε όλο και αυξανόμενο έλεγχο από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τις εποπτικές αρχές της ΕΕ σχετικά με το εάν τα προϊόντα που  παρέχουν στους πελάτες τους ανταποκρίνονται στα χρήματα που δίνουν , το γνωστό «value for money».

Κλιμακώνεται η επιβολή των μέτρων 

Η πίεση αυτή,  η οποία κλιμακώνεται αντικατοπτρίζει  τη στρατηγική της ΕΕ για τις λιανικές επενδύσεις  προέρχεται από την  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), τη ρυθμιστική αρχή της ΕΕ, σε συνεργασία με διάφορες εθνικές εποπτικές αρχές. Τα μέτρα αυτά για το κόστος των προϊόντων, τις αμοιβές και τις αποδόσεις των αντισυμβαλλομένων καθορίζουν τον σχεδιασμό, την τιμολόγηση του προϊόντος και τα ποσά που δαπανώνται για την διανομή τους.

Αύξηση δαπανών και φόρτου εργασίας 

Συνολικά τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν το φόρτο και το κόστος της συμμόρφωσης των ασφαλιστών ζωής. Ορισμένα ασφαλιστές ζωής ενδεχομένως να αναγκαστούν να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα μειώνοντας την κερδοφορία τους. Και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και μία ακόμα φορά ότι ορισμένα μέτρα της ΕΕ ξεπερνούν και την υπερβολή.

Παρά ταυτά, ενώ σήμερα η Moody’s εφιστά την προσοχή των ασφαλιστών ζωής, στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε δει σημαντικές αλλαγές στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής πχ συνδεδεμένα με τις επενδύσεις.