Εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον Όμιλο Talanx: Στα 1,58 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Με βάση τα ενοποιημένα μη ελεγμένα στοιχεία του, ο όμιλος Talanx, η μητρική εταιρεία της Hannover Re, αναμένει καθαρά κέρδη του ομίλου ύψους 1,58 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος 2023, όπως ανακοίνωσε. Οι προβλέψεις ξεπερνούν τις αρχικές που έκαναν λόγο για  καθαρά κέρδη 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Talanx αποκάλυψε επίσης ότι τα ασφαλιστικά της έσοδα αυξήθηκαν στα 43,2 δισ. ευρώ έναντι προβλέψεων για 39,7 εκατ. ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,6% υπερέβη τον στρατηγικό στόχο του 10%. Στον απόηχο αυτών των θετικών ειδήσεων, η Talanx επιβεβαίωσε τις προοπτικές για τα καθαρά έσοδα του Ομίλου άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον έτος.

«Ο Όμιλος θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόταση μερίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2023 στη συνέντευξη Τύπου των ετήσιων αποτελεσμάτων του στις 21 Μαρτίου 2024, όπου θα είναι έτοιμα τα τελικά βασικά οικονομικά μεγέθη και οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2023», ανέφερε η Talanx.

O όμιλος πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη μερισματική πολιτική του, το Διοικητικό Συμβούλιο στοχεύει να υπερβεί την καταβολή μερίσματος του προηγούμενου έτους των €2 ανά μετοχή».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*