Επίκαιρο, Πολυθεματικό και Ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΙΑΣ

Προάγει την Τεχνογνωσία των Στελεχών της Αγοράς μας

Πληρότητα χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του. Κύριος γνώμονας του θεματολογίου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού. 

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Προγράμματος, έχει ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

 Τρίτη και Πέμπτη, 16 και 18 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 23 και 25 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

Καθώς η εποχή μας απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεών μας, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024 του Ε.Ι.Α.Σ. διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση και εγγυάται την απόκτηση άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*