ΤτΕ: Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών το 2024

Ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2024, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία Τόπος Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024 Ηράκλειο – Ασφαλιστικού Πράκτορα- Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 Ιωάννινα – Ασφαλιστικού Πράκτορα- Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024 Ηράκλειο – Ασφαλιστικού Πράκτορα- Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*