«Πετύχαμε πολλά, συνεχίζουμε για περισσότερα»

του Δημήτρη Γαβαλάκη* 

Ολοκληρώνεται μία ακόμη χρονιά πλούσια σε δράσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να συμβεί κάτι διαφορετικό, δεδομένης της συνολικής παρεμβατικότητας του Επιμελητηρίου για όλους τους κλάδους, αλλά και ειδικά για τον συγκεκριμένο. 

Πάντα βάσει του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και του ρόλου του Επιμελητηρίου, αναπτύξαμε τόσο γνωμοδοτικές πρωτοβουλίες προς την Πολιτεία όσο και ενέργειες που βοηθούν στην επαγγελματική εξέλιξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Ψηλά στην ατζέντα των επιδιώξεών μας, έχοντας και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, ήταν η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις ασφαλίσεις περιουσίας. Η δράση μας ξεκίνησε, και μάλιστα με τη συγκεκριμένη πρόταση για συσχετισμό με τον ΕΝΦΙΑ, από το 2019 και την πρώτη εθνική συνδιάσκεψη εκλεγμένων στα Επιμελητήρια ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μετά από εισήγηση του ΕΕΑ. 

Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κορυφώθηκε με την τελευταία εθνική συνδιάσκεψη και την υποβολή ειδικής μελέτης, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, προς την Πολιτεία. 

Με ιδιαίτερη χαρά, είδαμε την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, δυστυχώς συνεπεία και σημαντικών καταστροφών. Πρόκειται για μια δειλή μεν, αλλά πολύ σημαντική αρχή. 

Ταυτόχρονα, έχουμε υποβάλει στην Πολιτεία προτάσεις που αφορούν θέματα φορολογίας του κλάδου, όπως η φορολογική αντιμετώπιση των συνταξιούχων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τα χρήματα που εισπράττουν με βάση τη νομοθεσία, ως αποτέλεσμα της εργασίας τους, αλλά και η φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών μεταξύ πρακτόρων μεσιτών. 

Οι διαβουλεύσεις για τα ζητήματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. 

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, και με αντίστοιχες τεκμηριώσεις προς την Πολιτεία, είναι και η πρότασή μας για φορολογικά κίνητρα για τις ασφαλίσεις ζωής όσο και η συζήτηση για τη νομοθέτηση υποχρεωτικών αστικών ευθυνών σε ένα εύρος επαγγελμάτων. 

Μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις μας προς την Πολιτεία αφορά τη ρύθμιση που ισχύει τα τελευταία 30 χρόνια για τη μη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων οικονομικού εγκλήματος. Απαιτείται συγκεκριμένη διευκρίνιση στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μη χάνει την άδειά του ένας επαγγελματίας ο οποίος υπέπεσε μόνο μία φορά σε μια σχετική παράβαση, όπως μια ακάλυπτη επιταγή, αλλά και να μην επιτρέπεται η αδειοδότηση σε όσους κατά συρροή ή σε συνέχεια διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα. 

Στον άλλο σημαντικό πυλώνα των ενεργειών μας, αυτόν της συνεισφοράς στη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των επαγγελματιών, συνεχίσαμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις σε συνεργασία με το ΠΑΠΕΙ, οι οποίες ταυτόχρονα υποστηρίζονται από σχετικές μελέτες. Πρόκειται για μια συνεργασία που θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, όπως και η στενή συνεργασία με το ΕΙΑΣ, αναπτύσσοντας νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ταυτόχρονα, σημαντικό μας μέλημα είναι η προβολή στην κοινωνία του σημαντικού ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή όπως και η αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, «τρέχουμε» ανά διαστήματα μια σημαντική καμπάνια στα social media για την αξία του επαγγέλματος. 

Παράλληλα, παρεμβαίνουμε με συνεχή ραντεβού και υπομνήματα, υποστηρίζοντας και τις ενέργειες των σωματείων, προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, αλλά και τους αρμόδιους φορείς για τις αθέμιτες πρακτικές εναλλακτικών δικτύων και ιδιαίτερα των τραπεζικών δικτύων. 

Είναι ταυτόχρονα διαρκής η στήριξη όλων των σωματείων του κλάδου χρηματοδοτώντας κάθε αίτημά τους και κάθε δράση τους και στηρίζοντας κάθε συνδικαλιστικό τους αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς. 

Άφησα για το τέλος μια πολύ σημαντική προσπάθεια, που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια, για τον εκσυγχρονισμό του μητρώου και την απλοποίηση των διαδικασιών για τα μέλη μας. Καταφέραμε να φέρουμε σε συμφωνία με το αίτημά μας την ΕΑΕΕ αλλά και να έχουμε την αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης και από την Εποπτική Αρχή, με στόχο να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και άμεσα στα Επιμελητήρια τα συμβόλαια αστικής ευθύνης από τους ίδιους τους φορείς που τα παράγουν και αντίστοιχα τις Βεβαιώσεις Επανεκπαίδευσης. Μια διαδικασία για την οποία, μέχρι τώρα, ετησίως, φέρει το βάρος της ευθύνης ο διαμεσολαβητής. 

Πρόκειται για μια προσπάθεια αρκετών ετών, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία και της ΚΕΕΕ, όταν πρόεδρός της ήταν ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Σήμερα, είναι ήδη έτοιμο το έργο σε επίπεδο μηχανογραφικής υποστήριξης και είμαστε στις τελικές διαβουλεύσεις με την ΕΑΕΕ, ώστε να υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων που θα συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουμε, επίσης, τη θετική στάση της Εποπτικής Αρχής για την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να γίνει πράξη το συγκεκριμένο έργο. Ελπίζουμε, σύντομα, να έχουμε ευχάριστες ανακοινώσεις. 

Συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια για κάθε δράση που αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της πολυτιμότητάς του για την κοινωνία και την οικονομία.

*Ο Δημήτρης Γαβαλάκης είναι γενικός γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης