Η υποχρεωτική ασφάλιση περισσότερων επαγγελμάτων θα περιορίσει την ανειδίκευτη εργασία

της Μαρίας Δημητριάδη-Βιλτανιώτη*

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, ειδικότερα οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, στο σύνολό τους, αποτελούν έναν ισχυρό και ανθεκτικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. 

Είναι γεγονός ότι επέδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά και γρήγορη προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες, με τη σειρά τους, επέβαλαν μια σειρά από αρνητικά και επαναλαμβανόμενα γεγονότα, όπως η οικονομική κρίση του 2010, η πανδημία, το «σοκ» και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, διαθέτοντας σήμερα κεφαλαιακή επάρκεια διπλάσια του μέσου όρου των ασφαλιστικών εταιρειών της ευρωζώνης. 

Επιπρόσθετα, ανταποκρίθηκαν ταχύτατα, καταβάλλοντας, βάσει ασφαλών αλλά απλουστευμένων διαδικασιών, αποζημιώσεις στον κλάδο περιουσίας, εξαιτίας των τελευταίων έντονων φυσικών καταστροφών, αποδεικνύοντας, για μία ακόμη φορά, ότι η πρόληψη είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της ασφάλισης. 

Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποτελούν σήμερα, στο σύνολό τους, επαγγελματίες με υψηλή γνώση και επάρκεια, που σημειώνω ότι οφείλεται στη συνεχή εκπαίδευση που λαμβάνουν όχι μόνο λόγω της υποχρεωτικής επαναπιστοποίησης, αλλά πρωτίστως γιατί είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες τους –όπως η πολυδιάστατη επικοινωνία, η άμεση ανταπόκριση, η σωστή συμβουλή– είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υγιή τους ανάπτυξη. 

Τι συμβαίνει, όμως, γιατί, ενώ έχουμε πετύχει τα μέγιστα, υστερούμε σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς μας; Πού οφείλεται ο μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων οχημάτων; Πού οφείλεται η συχνή και συνεχής παραβίαση του Νόμου ενώ όλοι γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις που θέτει; Πού οφείλονται τα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης περιουσίας έναντι φυσικών καταστροφών; Πού οφείλονται τα υψηλά ποσοστά ακυρώσεων συμβολαίων υγείας το 2022; 

Τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η εξωστρέφεια και η επανατοποθέτηση του ασφαλιστικού κλάδου είναι η απάντηση. Απαιτούνται “value for money” προϊόντα, δηλαδή προϊόντα προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες και στα νέα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτών, δυνατές τομές από την Πολιτεία, όπως η επαναφορά των φοροαπαλλαγών για τον κλάδο υγείας και η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ σε 30%, ώστε το όφελος να είναι ουσιαστικό και να ωφελεί μεγαλύτερο πλήθος καταναλωτών. 

Η υποχρεωτική ασφάλιση περισσότερων επαγγελμάτων θα περιορίσει την ανειδίκευτη εργασία και θα πιθανόν και το φαινόμενο «αδήλωτων εισοδημάτων». Επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης των επαγγελματιών του κλάδου σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ψηφιοποιήση τους θα βοηθήσει στην εξέλιξή τους και, κατ’ επέκταση, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση ολοένα περισσότερων νεότερων σε ηλικία καταναλωτών. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να ανοίξει ο διάλογος για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα αφορά αποκλειστικά τους ψηφιακούς διανομείς και θα ρυθμίζει τις αρχές της προβολής και επικοινωνίας των υπηρεσιών τους στο Διαδίκτυο, παράλληλα πάντα με τον Ν. 4583/2018. 

*Η Μαρία Δημητριάδη-Βιλτανιώτη είναι ασφαλιστικός πράκτορας και πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής-ΣΠΑΤΕ. 

Από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*