Ιnsurance Europe: Ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Αυτοκινήτου

Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα Αυτοκινήτου και Κινητικότητας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Απαιτεί άμεση ρυθμιστική παρέμβαση για τη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στα δεδομένα, τις λειτουργίες και τους πόρους του οχήματος, τονίζουν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές.

Σε συνεργασία με έναν αριθμό ενώσεων σε επίπεδο ΕΕ που εκπροσωπούν οδηγούς και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, η Insurance Europe ζήτησε να υιοθετηθεί σχετική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δεδομένα που δημιουργούνται από το όχημα. Η ομάδα απέστειλε επιστολή προς την Κομισιόν καλώντας την  να παρουσιάσει γρήγορα συμπληρωματικούς κανόνες πρόσβασης σε δεδομένα, ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Nicolas Jeanmart, Επικεφαλής του Τμήματος Γενικής και Προσωπικής Ασφάλισης της Insurance Europe, εξηγεί ότι «η πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος θα επέτρεπε στους ασφαλιστές να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες στους αντισυμβαλλομένους, καθώς και προϊόντα που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και βιωσιμότητα. Θα επιτρέψει επίσης στον κλάδο να κατανοήσει καλύτερα και να τιμολογήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με νέες μορφές κινητικότητας, όπως η αυτόνομη οδήγηση. Είναι σημαντικό ότι οι οδηγοί θα πρέπει να αποφασίζουν τι θα συμβεί με τα δεδομένα που δημιουργούνται από το δικό τους αυτοκίνητο. Ένα αφοσιωμένο, στοχευμένο κομμάτι της νομοθεσίας της ΕΕ είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων».