Ολική καταστροφή, τα επόμενα βήματα;

της Ελενας Ερμείδου

Δυσμενέστατες θα είναι οι εξελίξεις από τις μεγάλες καταστροφές στην περιφέρεια της Θεσσαλίας για την Ελλάδα με  με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός οι καταστροφές στις υποδομές και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και αφετέρου η επίπτωση που θα έχει στην οικονομική δραστηριότητα το γεγονός ότι οι αγροτικές εκτάσεις δεν δύνανται να επανέλθουν άμεσα στην προτέρα κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις της Alpha Bank βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανό να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ενώ, μεσοπρόθεσμα, ενδέχεται να επέλθει επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου τόσο λόγω μείωσης των εξαγωγών αγαθών, όσο και λόγω αναπλήρωσης, μέσω εισαγωγών αγαθών, της απολεσθείσας αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που προοριζόταν για εγχώρια κατανάλωση.

Μακροπρόθεσμες οι συνέπειες από την μείωση του κεφαλαίου στην παραγωγή

Επιπλέον, η μείωση του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία (κτίρια, μηχανήματα, γη) αποτελεί, μακροπρόθεσμα, τη σημαντικότερη πρόκληση, καθώς επηρεάζει δυσμενώς τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και, κατά συνέπεια, το δυνητικό προϊόν.

Σκέψεις και εικόνες που τρομάζουν

Η μεταφορά της εικόνας αυτής τρομάζει. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα επανέλθουν, κάποιες κατοικίες δεν θα ξαναχτιστούν. Η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή θα συρρικνωθεί, ο τουρισμός θα μαραζώσει.

Το κράτος χρόνια δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το κονδύλι που ήθελε από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι δαπάνες που προβλέπει ο προϋπολογισμός για αποζημιώσεις φυσικών καταστροφών δεν επαρκούν.

Γνώριμα μέτρα που δεν οδηγούν πουθενά 

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ασκήσει  πιέσεις φοροεισπρακτικού χαρακτήρα  και πάλι σε βάρος των πολιτών της χώρας για να συγκεντρώσει χρήματα.

Αυτά θα είχα αποφευκτεί αν η Ελλάδα αν η κυβέρνηση δεν κώφευε στις εκκλήσεις και τις συζητήσεις που είχαν γίνει μεταξύ ΕΑΕΕ και εκπροσώπων της κυβέρνησης για να αποκτήσει η Ελλάδα έναν βασικό μηχανισμό πρόληψης και ασφάλισης.

Ελάχιστες επιχειρήσεις είναι ασφαλισμένες, κυρίως οι πολυ μεγάλες, και σχεδόν ανασφάλιστρα ήταν οι κατοικίες. Το 80% των αποζημιώσεων θα πάει προς τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες.  Οι μεγάλοι θα συνεχίσουν την πορεία τους, ενώ η πορεία θα διακοπεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτοί που κάνουν λάθη δεν αναλαμβάνουν ποτέ ευθύνες

Και εδώ ας θυμηθούμε και πάλι αυτό που λέει ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: οι ασθενέστεροι έχουν περισσότερο την ανάγκη της ασφάλισης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί όταν επέλθει το ασφαλιστικό συμβάν δεν θα τα βγάλουν πέρα.

Επήλθε το συμβάν.Τώρα καλούμαστε βίαια να πληρώσουμε για λάθη των ολίγων, που είτε υπήρχε βούληση είτε όχι, δεν διορθώνονται.