Η ετήσια έκθεση 2022−2023 της Insurance Europe

Την  Ετήσια Έκθεση 2022−2023  δημοσίευσε η  Insurance Europe στην οποία αναφέρεται στις θέσεις του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου για τα κύρια ασφαλιστικά ζητήματα της εποχής.

Δείτε την έκθεση 2022−2023 Annual Report