Αυξήσεις τιμών και οργανική ανάπτυξη στήριξαν τα ασφάλιστρα

Ελενα Ερμείδου

Οριακή επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα των αντασφαλιστκών επιχειρήσεων στον κόσμοτο 2022, ανεβαίνοντας στο 95,7%. Αντιθέτως, σημαντική επιδείνωση καταγράφηκε στις ετήσιες αποδόσεις των ίδιων κεφαλαίων των αντασφαλιστικών με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 10%, σύμφωνα με μελέτη της Gallagher Re. Οι συνθήκες ωστόσο φαίνεται να βελτιώνονται το 2023 σύμφωνα με την Moody’s και την Gallagher Re.

Μεσοσταθμικά, το 2022 τα ασφάλιστρα στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων στον κόσμο  σημείωσαν ανάπτυξη 12,1% με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης +16,7% να έρχεται από τις αντασφάλειες. Η διψήφια αυτή αύξηση τόσο σε ετήσιο επίπεδο όσο και τριμήνων δεν προήλθε μόνο από τις αυξήσεις των τιμών αλλά και από οργανική ανάπτυξη.

Ο πληθωρισμός, έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων 40 ετών το 2022, γονατίζοντας τις οικονομίες στον κόσμο αναφέρει η Gallagher Re, υπογραμμίζοντας πως εκτός από την AIG, όλες οι εταιρείες εμφάνισαν διψήφια ανάπτυξη από έτος σε έτος με πέντε εξ’ αυτών να καταγράφουν ανάπτυξη πάνω από 20%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές τα περιθώρια διαφέρουν ανά τομέα εμπορικών ασφαλίσεων, όπως οι επαγγελματικές ευθύνες που παρουσιάζουν αρκετές προκλήσεις ή οι εμπορικές ασφαλίσεις.

Προβλέψεις 2023 με βελτιώσεις δεικτών 

Το 2023, αναμένεται να αυξηθούν τα περιθώρια κυρίως των προσωπικών γραμμών, καθώς θα αυξηθούν οι τιμές στα ασφάλιστρα, συνέχεια των αυξήσεων που διετελέσθησαν το 2022. Σε γενικές γραμμές οι ασφαλιστές αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη καθώς επίσης και βελτιώσεις στους δείκτες ζημιών, αποδόσεων και επενδύσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Gallagher Re και η Moody’s, η οποία, ναι μεν καταγράφει στην μελέτη της την υποχώρηση που σημείωσαν τα κέρδη  και οι επενδύσεις των αντασφαλιστών το 2022, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, του πληθωρισμού και της έξαρσης που παρουσιάζουν τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών, βλέπει ευοίωνο το 2023 καθώς οι αυξήσεις στα αντασφάλιστρα για τις τέσσερις μεγάλες αντασφαλιστικές έφτασαν κοντά στο 19%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*