Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY

Παρέχει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής του Ε.Ι.Α.Σ.,

υπό την Πιστοποιητική Αιγίδα της EFICERT

Εκατόν ογδόντα δύο (182) Ελληνίδες και Έλληνες επίλεκτοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και στελέχη πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, απόφοιτοι του ομώνυμου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κοσμούν ήδη την κατάλληλη ενότητα αποφοίτων (European Insurance Intermediary (EII) – eficert) της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary, σχεδιάζεται και υλοποιείται κατ΄ έτος από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, θεσμικό εταίρο της EFICERT, και τελεί υπό την πιστοποιητική αιγίδα της, οδηγώντας τους αποφοίτους του στην υψηλού κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας, ομώνυμη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση.    

Ως εκ του μεγάλου ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας προς το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών έχει ήδη ανακοινώσει τον νέο κύκλο του, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξής του την Πέμπτη, 27 Απριλίου, 15.00-18.20.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, θα εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Πέμπτη, 15.00-18.20, έως την ολοκλήρωσή του, την Πέμπτη, 13 Ιουλίου, προς όφελος της μετεκπαίδευσης και της διεθνούς επαγγελματικής καταξίωσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και στελεχών πωλήσεων της αγοράς μας.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, (www.eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία, (Ε-mail:eiasinfo@eias.gr,T: 210 9219660 & 684).  

Διαβάστε περισσότερα 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*