Το 2022 έκλεισε με σημαντικές επιδόσεις για τη Mondial Assistance

Η ανοδική πορεία της Mondial Assistance συνεχίστηκε και το 2022. Στο σύνολο των Τομέων που δραστηριοποιείται η εταιρία (Automotive, Travel, Health & MDDR), διαχειρίστηκε 679.000 περιστατικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Το ποσοστό αύξησης 25% των περιστατικών συγκριτικά με τα στοιχεία του 2021 ήταν αναμενόμενο διότι, αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας με την προσθήκη νέων συνεργασιών σε όλους τους Τομείς Δραστηριοτήτων της. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σιγουριά, την αναγνώριση καθώς και την αξιοπιστία που αποπνέει η Mondial Assistance προς τους συνεργάτες της.

Η εταιρία διαθέτει σύγχρονο, ιδιόκτητο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω του οποίου εξυπηρετήθηκαν 1.127.222 κλήσεις εντός του 2022, με Service Level* μεγαλύτερο του 88%. 

Παράλληλα, υπήρξε και σημαντικό ποσοστό αναγγελιών μέσω των digital εφαρμογών (Mobile App, IVRtoWebApp, Weblink) που παρέχει η Mondial Assistance στις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Μέσω του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων (φορτηγά, van, μηχανές, οχήματα 4×4, κινητά συνεργεία, ηλεκτρικά οχήματα) και των συνεργασιών που διαθέτει σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό, παρείχε εξυπηρέτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα σε περιστατικά οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος.

Ενδεικτικά, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στην Αθήνα για τη Φροντίδα Ατυχήματος ανήλθε στα είκοσι τρία λεπτά (23’). 

Η ενσωμάτωση νέων σύγχρονων τεχνολογιών όπως αυτή των RPA’s (Robotic Process Automation), έχει αποφορτίσει και βελτιώσει τους χρόνους εξυπηρέτησης σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στόχος για το 2023 είναι η ακόμα αμεσότερη εξυπηρέτηση και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, διατηρήθηκε το υψηλό ποσοστό επισκευασιμότητας των οχημάτων στο σημείο ακινητοποίησης μέσω των κινητών συνεργείων που διαθέτει η Mondial Assistance, ενώ αρκετοί πελάτες επέλεξαν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας αντικατάστασης μπαταριών στο χώρο τους.

Η εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία αποτελεί μέρος της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας της Mondial Assistance, αποτυπώνεται στα υψηλά αποτελέσματα του Net Promoters Scope (NPS), τα οποία αγγίζουν το 92% για την οδική βοήθεια για το 2022, ενώ ο δείκτης ικανοποίησης GSR (General Satisfaction Rate) ανήλθε στο 98,5%.**

Πρωταρχικός στόχος της Mondial Assistance είναι να δημιουργεί θετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών της, από την έναρξή της έως το τέλος αυτής διευκολύνοντας την καθημερινότητα τους.

Για το λόγο αυτό, η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες της Mondial Assistance με εταιρικούς και τελικούς πελάτες καθώς και με τους συνεργάτες της, αποτελούνε τον θεμέλιο λίθο της πετυχημένης μέχρι σήμερα πορεία της.

* Αφορά ποσοστό εισερχόμενων κλήσεων που απαντώνται εντός 20 δευτερολέπτων

** 110.000 συμμετέχοντες στην έρευνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*