Οι προβλέψεις για το 2022 επιβεβαιώθηκαν…

Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το 2022: Προσαρμοσμένη στις συναλλαγματικές επιδράσεις η ανάπτυξη του Ομίλου αναμένεται να αγγίξει το 10%. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος Talanx αναμένει να καταγράψει μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 50 Δις. ευρώ και άνω, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Η καθαρή απόδοση επενδύσεων θα ανέλθει στο 2,5%. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου προβλέπεται να κυμανθούν από 1.050 έως 1.150 εκ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%, υπερβαίνοντας έτσι σαφώς τον ελάχιστο στρατηγικό στόχο τουλάχιστον κατά 800 μονάδες άνω από τα επιτόκια χωρίς ρίσκο.

Οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2022 υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν αναταράξεις στις συναλλαγματικές και κεφαλαιακές αγορές καθώς και στο ότι οι μεγάλες ζημιές θα παραμείνουν στα επίπεδα των προβλέψεων. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο υψηλός πληθωρισμός και οι επακόλουθες αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών αποτελούν σημαντικές πηγές αβεβαιότητας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων του Ομίλου Τalanx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*