ΙnsureWisely: Γιατί πρέπει να αποταμιεύετε από νωρίς και αρκετά για τη συνταξιοδότησή σας

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που τονίζει τη σημασία της αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή σας.

Η Πανευρωπαϊκή Έρευνα Συντάξεων του 2021 της Insurance Europe διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δεν αποταμίευαν για τη συνταξιοδότησή τους. Σε μια εποχή όπου οι δημογραφικές αλλαγές δίνουν έμφαση στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό οι άνθρωποι να  αρχίσουν να αποταμιεύουν νωρίς και αρκετά για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι ασφαλιστές είναι σημαντικοί πάροχοι συνταξιοδοτικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κενού των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. Το βίντεο είναι μέρος της εκστρατείας #InsureWisely της Insurance Europe, η οποία αποτυπώνει τη δέσμευση των Ευρωπαίων ασφαλιστών να αυξήσουν τα επίπεδα χρηματοοικονομικής παιδείας και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ευρώπη.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες για τη βελτίωση της κατανόησής τους για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και έννοιες. Η Insurance Europe ενθαρρύνει επίσης τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην υποστήριξη αυτού του στόχου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*