Κλιματική αλλαγή, συντάξεις και internet χρειάζονται ασφαλιστική ομπρέλα

Στο αφιέρωμα του ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ για το θέμα της Κλιματικής κρίσης και τις επιπτώσεις στον Κλάδο, παραθέτουμε την ομιλία του κ.Andreas Brandstetter, Προέδρου της Insurance Europe, κατά την διάρκεια των εργασιών του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Πράγα. Όσα αναφέρονται στην παρέμβασή του, οδηγούν σε σκέψεις και συμπεράσματα.

Αναγκαίες παρεμβάσεις χρειάζονται να γίνουν για να επιτευχθεί η προστασία στην οικονομία και την κοινωνία και αυτό για να
επιτευχθεί επιβάλλεται να προχωρήσουν σε δράσεις και οι πολιτικοί και οι ασφαλιστές πιθανόν και με κοινές πρωτοβουλίες.

Η επισήμανση αυτή σε ειδικές και γενικότερες γραμμές έρχεται από τον πρόεδρο της Insurance Europe, Andreas Brandstetter,
ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος του Ομίλου UNIQA, και περιέγραψε τρεις κοινούς τομείς στους οποίους υπάρχουν κενά προστασίας:

Έλλειψη συνταξιοδοτικών παροχών – Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά την παροχή κεφαλαίων για τους συνταξιούχους πολίτες, καθώς το ποσοστό των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους μειώνεται στις περισσότερες χώρες. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει τα pay-as-you-go συνταξιοδοτικά συστήματα.

Έλλειψη κάλυψης για φυσικές καταστροφές – Αν και η κατάσταση ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρο τον κόσμο, η κλίμακα των κενών προστασίας από φυσικές καταστροφές είναι συχνά συγκλονιστική και μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη για τις αναδυόμενες οικονομίες.

Έλλειψη κάλυψης για τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο – Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δείχνουν πόσο εκτεθειμένες είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες στους διαδικτυακούς εγκληματίες. Υπάρχει, επομένως, σαφής ανάγκη να αυξηθεί η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Ο Brandstetter είπε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη συνταξιοδοτικών συστημάτων πολλαπλών πυλώνων – όπου οι ασφαλιστές διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως πάροχοι συντάξεων δεύτερου και τρίτου πυλώνα – θα μπορούσε να βοηθήσει στο να γίνουν πιο βιώσιμα τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Ωστόσο, για να έχει επιτυχία αυτό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι σαφείς ότι το κοινό πρέπει να αποταμιεύει περισσότερα για τη συνταξιοδότηση και στη συνέχεια να το ενθαρρύνει να το κάνει μέσω φορολογικών κινήτρων, υπηρεσιών παρακολούθησης συντάξεων ή αυτόματης εγγραφής.

Σχετικά με τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών, ο Brandstetter είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή, η οποία ήδη αυξάνει σημαντικά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προσαρμογή των κοινωνιών σε ένα ήδη μεταβαλλόμενο κλίμα. Ενώ η πρωταρχική ευθύνη για αυτό ανήκει στις δημόσιες αρχές, οι ασφαλιστές μπορούν επίσης να βοηθήσουν αυτές τις προσπάθειες προσαρμογής μέσω των εκτεταμένων δυνατοτήτων μοντελοποίησης αιχμής και, όπου είναι δυνατόν, το κοινό θα πρέπει να λάβει μέτρα για να κάνει τα σπίτια του πιο ανθεκτικά σε γεγονότα φυσικών καταστροφών.

Ο Brandstetter είπε ότι, ενώ η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας από κινδύνους στον κυβερνοχώρο αυξάνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο κοινό, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, και πράγματι ένας αυξανόμενος αριθμός προτείνει διαθέσιμα προϊόντα.

Τέλος, ο Brandstetter τόνισε την ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια είναι κατάλληλα για το σκοπό και ότι οι κανόνες δεν λειτουργούν ως εμπόδιο ούτε στην προστασία που προσφέρουν οι ασφαλιστές ούτε στην ικανότητά τους να επενδύσουν στην οικονομία.

Επιπλέον, οι κανόνες δεν πρέπει να αποθαρρύνουν άσκοπα τους ασφαλιστές από τη χρήση εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυξημένος όγκος διαθέσιμων δεδομένων, που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση των κενών προστασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*