Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Δομημένης Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Δομημένης Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

 

Λίαν επίκαιρο, ως εκ της ανακοίνωσης των νέων αντικειμενικών αξιών και των εξελίξεων που επιφέρουν!

 σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

 Τρίτη και Πέμπτη, 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Προσφάτως, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις νέες αντικειμενικές αξίες στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της Χώρας μας. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προβλέπεται ότι θα επιφέρει πολλαπλασιασμό των μεταβιβάσεων ακινήτων, κατά τους αμέσως προσεχείς μήνες, ενώ θα δημιουργήσει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, στο πλαίσιο της ζήτησης υπηρεσιών ασφαλιστικού σχεδιασμού μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και δομημένης διαχείρισης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων.

Σε αναγνώριση των μεγάλων ασφαλιστικών ευκαιριών που αναδεικνύουν οι ως άνω εξελίξεις, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Δομημένης Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ως εκ της υψηλής επικαιρότητας του περιεχομένου του, συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς μας, διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, των οποίων τα εργασιακά καθήκοντα συνδέονται ευθέως ή εμμέσως με τα θεματικά αντικείμενά του και προάγονται από την τεχνογνωσία που προσφέρει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*