Η Marsh παρέχει υπηρεσίες για πελάτες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε έναντι των κυβερνοκινδύνων

Την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας Cyber Incident Management (CIM) για την υποστήριξη πελατών με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη για προετοιμασία, ανταπόκριση και ανάκαμψη από συμβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον κυβερνοχώρο ανακοίνωσε η Marsh.

Η υπηρεσία CIM της Marsh – που αποτελεί κορυφαία εταιρεία στη μεσιτεία ασφαλίσεων – που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2021, πρωτοπορεί στο τομέα καθώς συγκεντρώνει τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, εστιάζοντας στην προετοιμασία πριν από το συμβάν, την ολιστική καθοδήγηση και τις συμβουλές βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού και μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης της Marsh, πάνω σε θέματα διαχείρισης ασφαλιστικών αξιώσεων μιας κυβερνοεπίθεσης.

Εκτός από εξειδικευμένους εσωτερικούς επιχειρησιακούς πόρους, η Marsh έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κορυφαίων ανεξάρτητων ειδικών – συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων πληροφορικής, νομικών συμβούλων, ειδικών διαπραγματευτών σε περιστατικά εκβιασμού στον κυβερνοχώρο, ανάκτησης δεδομένων και συμβούλων επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσεων – με αποδεδειγμένο ιστορικό εμπειρίας στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβίασης στον κυβερνοχώρο που είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη πελατών με βάση τις ιδιαιτερότητες των αναγκών τους, σε περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*