Έως 20% μεγαλύτερη συμμετοχή στη δαπάνη αν δεν επιλεγεί προσωπικός γιατρός!

Με υπουργικές αποφάσεις καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής των προσωπικών ιατρών, καθώς και αντικίνητρα προς τους πολίτες ώστε να προχωρήσουν σε εγγραφή στο μητρώο κάποιου οικογενειακού γιατρού. Όσοι δεν εγγραφούν θα έχουν έως και 20% αυξημένη συμμετοχή στο κόστος φαρμάκων και εξετάσεων.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ιατρών, αυτές κυμαίνονται από 20 ευρώ έως και 45 ευρώ κατά άτομο, ανάλογα με την ηλικία του εγγεγραμμένου πολίτη και την κατηγορία του ιατρού (ΕΣΥ – ιδιώτης). Ειδικότερα:

  • για τους γιατρούς του ΕΣΥ, επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι (1.500) άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από χίλια πεντακόσια ένα (1.501) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*