Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης 

Τρίτη και Πέμπτη, 28 και 30 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

Η επί διετία και πλέον εξελισσόμενη πανδημία επέσπευσε, κατά ρυθμούς ραγδαίους και ανατρεπτικούς, την πραγματική είσοδό μας στην ψηφιακή εποχή και τη λειτουργία μας στο πλαίσιο των απαιτήσεων και επιταγών της. Όλες και όλοι εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, επικοινωνούμε και συναλλασσόμαστε διαδικτυακά. Απίστευτοι όγκοι δεδομένων και πληροφοριών πάσης φύσεως διακινούνται online, ενώ, ως εκ της εξέλιξης αυτής, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο πολλαπλασιάζονται, μεγιστοποιούνται και εντείνονται. Οι εν λόγω ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, γνωστοί ως Cyber Risks, κατά την αγγλική και διεθνή ορολογία αναφοράς, απειλούν τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενους στο διαδίκτυο, επιχειρήσεις, στελέχη, οργανισμούς και καταναλωτές, ενώ εγείρουν μείζονα θέματα ευθύνης και υποχρεώσεων, θεσμικά, νομικά, οργανωτικά και λειτουργικά. Επομένως, η ασφάλιση έναντι των κινδύνων αυτών και των επιπτώσεών τους αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα και συνιστά, ίσως, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο ασφαλιστικής δραστηριότητας, διεθνώς. Σε αυτό μάλιστα έχει συμβάλει αποφασιστικά η εξειδίκευση της νομοθεσίας επί του θέματος και η αυστηροποίησή της επ΄ αυτού, τόσο στη Χώρα μας όσο και παγκοσμίως, σε αναγνώριση της καλπάζουσας οξύτητας του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των επιπτώσεών του, οικονομικών και ευρύτερα κοινωνικών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων, Cyber Risk Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-3

CYBER RISK INSURANCE_28 & 30.6.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*