Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

 Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

Οι ασφαλίσεις πλοίων και πληρωμάτων πλοίων αναδεικνύονται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών και ευστάθειας του διεθνούς και του εγχώριου εμπορίου, άρα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό διότι είναι προφανής ο ρόλος που η ναυτιλία, η ναυσιπλοΐα, αλλά και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές διαδραματίζουν στην οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη, παγκόσμια και ελληνική. Επίσης προφανείς είναι οι κίνδυνοι που τις απειλούν και οι επιπτώσεις από την επέλευσή τους.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αυτή τη χρονιά είναι το «μέτωπο» Ρωσίας και Ουκρανίας, που έχει διαταράξει τις θαλάσσιες «οδούς» των συγκοινωνιών και των μεταφορών. Το προηγούμενο έτος, η ισορροπία της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας, άρα και της διεθνούς οικονομίας, απειλήθηκε  έντονα, καθώς για αρκετές ημέρες διακόπηκε η ροή της, αφού έκλεισε το κανάλι του Σουέζ. Ήταν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου 2021, όταν το γιγαντιαίο Ever Given προσάραξε στα αβαθή της διώρυγας και απέκοψε τη διεθνή ναυσιπλοΐα μεταξύ μείζονος σημασίας ηπείρων, επισύροντας τεράστιους κινδύνους για το κόστος των θαλασσίων μεταφορών και για την ίδια την ευστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτά είναι μερικά μόνον ενδεικτικά, αλλά κρίσιμα επεισόδια, στη σωρεία των μεγάλων απειλών για την παγκόσμια ναυτιλία, καθώς και για την ελληνική, στο μέτρο που αυτή αποτελεί πρώτιστο και ηγετικό παράγοντά της. Ταυτοχρόνως, τα εν λόγω επεισόδια, αλλά και τα πολλά προηγηθέντα, καταδεικνύουν για πολλοστή φορά τη μεγάλη σημασία των ναυτικών ασφαλίσεων, πλοίων, πληρωμάτων πλοίων και θαλασσίων μεταφορών, καθώς και τη συνεισφορά τους στην καλή ισορροπία του παγκόσμιου εμπορίου και στην ευρυθμία της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν.

eias

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*