Κοινοπραξία Allianz – Sanlam για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού κολοσσού στην Αφρική

Η Sanlam, η μεγαλύτερη εταιρεία μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Αφρική, και η Allianz, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με έναν αιώνα ιστορίας στην Αφρική, συμφώνησαν να συνδυάσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τους δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αφρική για να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη παναφρικανική μη τραπεζική οντότητα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ήπειρο.

Αυτός ο συνδυασμός σημαίνει ότι οι πελάτες σε όλη την Αφρική θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και την οικονομική ισχύ που έχουν οι δυο αυτές εταιρείες

Η κοινοπραξία θα ενώσει τις επιχειρηματικές μονάδες τόσο της Sanlam όσο και της Allianz στις αφρικανικές χώρες όπου η είτε η μία είτε οι δύο εταιρείες έχουν παρουσία. Η Ναμίμπια θα συμπεριληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ η Νότια Αφρική δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια.

Ισχυρές συνέργειες 

Οι συνδυασμένες δραστηριότητες της Sanlam και της Allianz θα δημιουργήσουν μια κορυφαία παναφρικανική οντότητα μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που θα δραστηριοποιείται σε 29 χώρες σε όλη την ήπειρο. Η κοινοπραξία θα είναι ο μεγαλύτερος Παναφρικανικός ασφαλιστικός παίκτης και αναμένεται να καταταγεί στην πρώτη τριάδα, στην πλειονότητα των αγορών όπου θα δραστηριοποιείται η οντότητα. Η νέα οντότητα αναμένεται να έχει συνολική συνολική μετοχική αξία του ομίλου (GEV) που υπερβαίνει τα 33 δισεκατομμύρια ραντ Νότιας Αφρικής (περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η Sanlam και η Allianz θα αξιοποιήσουν η μία τις δυνάμεις της άλλης για να ξεκλειδώσουν τις συνέργειες και να προσφέρουν στους πελάτες τις καλύτερες στην κατηγορία τους, καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις και τεχνική αριστεία.

Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας, ευρύτερης γεωγραφικής παρουσίας, μεγαλύτερου συνδυασμένου μεριδίου αγοράς και μιας πιο διαφοροποιημένης προσφοράς προϊόντων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*