Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ο ανθρωποκεντρικός ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Του Γιάννη Ρούντου*

Για την Ασφαλιστική Αγορά ανάγεται, πλέον, σε κορυφαίο ζήτημα αποστολής η διασφάλιση των προϋποθέσεων για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Δεδομένα και την Κυβερνοασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της από τις αρχές του 2020 έχει δημοσιοποιήσει τη στρατηγική της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαμόρφωση μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας.

Οι κυριότερες προτεραιότητες για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής είναι οι ακόλουθες (πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος):

1. Προτάσεις για τη διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων οι οποίες συνιστούν τα πρώτα βήματα για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence-AI) αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αναμένεται να επιφέρει τεράστιες αλλαγές και να παίξει κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, στον οποίο ήδη συναντώνται εφαρμογές ΑΙ.

2. Διαμόρφωση στρατηγικής δεδομένων για την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμια ηγετική δύναμη όσον αφορά την αξιοποίηση των δεδομένων. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει νομοθετική πρόταση για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων και πιθανή νομοθετική Πράξη για την δίκαιη πρόσβαση και χρήση Δεδομένων.

3.Διαμόρφωση στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κοινής μονάδας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και επανεξέταση της Οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (Οδηγία ΝIS).

Είναι προφανές ότι η χαοτική πολυπλοκότητα των θεμάτων της Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον δημόσιο τομέα, στις κατευθυντήριες αρχές (κεφ. 4) υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των αποκλεισμών και την καθολική προσβασιμότητα, την αξιοπιστία χρήσης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την απλούστευση των διαδικασιών κ.ά., φωτίζοντας ζητήματα που απασχολούν πρωτευόντως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με τους πελάτες τους.

Σε κάθε περίπτωση, η «ανθρωποκεντρικότητα» είναι κλειδί για την ηθική ακεραιότητα της ασφαλιστικής αποστολής και τη μη αλλοτρίωση του ασφαλιστικού σκοπού.

*Γιάννης Ρούντος: Public Affairs & Relations, Communication Strategy, Business Ethics & Human Values, Social Responsibility & Sustainability Expert.
Στέλεχος της INTERAMERICAN από το 1994 έως τον Ιανουάριο του 2022. Από το 2002 ανέλαβε επικεφαλής των Δημοσίων Σχέσεων και από το 2005 διεύρυνε τον τομέα, που εξέλιξε σε Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας στη θεμελίωση της σύγχρονης Διακυβέρνησης και της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός και οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε για την Επιχειρηματική Υπευθυνότητα, ειδικότερα και παράλληλα με τη δημόσια εικόνα της INTERAMERICAN και της ηγεσίας της, δημιούργησε ένα πρότυπο για την ασφαλιστική αγορά. Στην επαγγελματική του διαδρομή, έχει εργαστεί και ως δημιουργικός της εικόνας και του λόγου στην Επικοινωνία και Διαφήμιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*