Η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. αναζητά Προϊστάμενο Λογιστηρίου 

Εταιρεία

Η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. με έδρα στο Χαλάνδρι, είναι ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και θυγατρική της εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services, η οποία αποτελεί έναν ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό όμιλο με 74 δις ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και 1,9 δις ευρώ καθαρή θέση.  

Χαρακτηριστικά θέσης / Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και καθημερινή επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου
 • Οργάνωση και εποπτικός έλεγχος των υπηρεσιών και εργασιών του λογιστηρίου (καταχώρηση/έλεγχος παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και οικονομικών γεγονότων, συμφωνίες λογαριασμών τραπεζών, προμηθευτών, πελατών και παγίων, κλπ)
 • Επικοινωνία με τράπεζες και δημόσιες αρχές 
 • Επίβλεψη της ορθής απεικόνισης των στοιχείων που καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρίας μέσω ελεγκτικών διαδικασιών και της ορθής απόδοσης των φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Έλεγχος αποστολής στοιχείων και συμφωνίας My Data με τα βιβλία της εταιρείας
 • Συνεχή ενημέρωση/παρακολούθηση όλων των φορολογικών και νομοθετικών εξελίξεων

Επιθυμητά προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων
 • Επιθυμητές γνώσεις ασφαλιστικού κλάδου
 • Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Μεθοδική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, πνεύμα συνεργασίας

Παροχές :

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 • Συνεχή Εκπαίδευση
 • Φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση career@interasco.gr αναγράφοντας στο θέμα το τίτλο της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*