Γ. Χατζηκωνσταντίνου: Η ομαδική ασφάλιση είναι συχνά προτιμότερη από μια μικρή αύξηση

Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου, M.Sc., Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Ανάληψης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εθνική Ασφαλιστική

Είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της, οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο κεφάλαιό της, και ένας κατάλληλος συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζομένους της.

 Η ομαδική ασφάλιση είναι ένα βασικό εργαλείο με το οποίο ο εργοδότης αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Πολλές φορές, μάλιστα, η ύπαρξη της ομαδικής ασφάλισης είναι προτιμότερη, τόσο από τον εργοδότη όσο και από τους εργαζομένους, σε σχέση με μια μικρή αύξηση των αποδοχών.

 Ο εργαζόμενος, με τη σειρά του, διακρίνει το σύγχρονο προφίλ που αποπνέει η επιχείρηση μέσα από την ύπαρξη αυτής της παροχής, αποκτά πρόσβαση στην ιδιωτική περίθαλψη και κίνητρα για αποταμίευση, ενώ περιβάλλεται με ένα αίσθημα ασφάλειας, που συνδέεται άμεσα με την ίδια την εργασιακή του πορεία μέσα στην εταιρεία, όπου εκ των πραγμάτων διανύει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

 Οι ομαδικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 10 εργαζομένους στο δυναμικό τους, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης. Τα προγράμματα είναι ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν στο budget που διαθέτει η επιχείρηση για αυτήν την παροχή, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε το κόστος τους να παραμείνει ελεγχόμενο σε βάθος χρόνου. 

Η κάλυψη εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι αναμφισβήτητα αυτό που οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προσφέρουν ως βασική κάλυψη στο προσωπικό τους. Ωστόσο, η ασφάλιση ζωής, ανικανότητας και προστασίας από την απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων λόγω ατυχήματος ή ασθένειας είναι καλύψεις που επίσης αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στις δύσκολες στιγμές ενός εργαζομένου και επιλέγονται από τις περισσότερες επιχειρήσεις.

 Στο πλαίσιο των Employee Benefits της εκάστοτε επιχείρησης, η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού θα συνεχίσει να αποτελεί την επιτομή των παροχών που συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. 

Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία παρέχει στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα κίνητρα για τις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής, υγείας και σύνταξης, συμβάλλοντας έτσι και στην εμπέδωση της ασφαλιστικής συνείδησης. Οι ομαδικές ασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι των παροχών προσωπικού σε όλες τις επιχειρήσεις με 10 εργαζομένους και πάνω. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΡΓΑΝΗ, το πλήθος των επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζομένους ανέρχεται σε 32.000 περίπου (Q4 2020), ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ το πλήθος των ενεργών επιχειρηματικών ομαδικών συμβολαίων ζωής και υγείας ανέρχονταν σε λιγότερο από 6.000 (Q2 2021). Είναι αντιληπτό ότι με μια διείσδυση μόλις 19%, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει από όλους τους επαγγελματίες της ιδιωτικής ασφάλισης. 

«Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού θα συνεχίσει να αποτελεί την επιτομή των παροχών που συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου».

Διαφαίνεται, επίσης, ότι σταδιακά ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική ασφάλιση θα γίνεται όλο και πιο έντονος και είναι ευνόητο ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις θα είναι το βασικό εργαλείο σε αυτόν τον ουσιώδη μετασχηματισμό.

 Η Εθνική Ασφαλιστική, με μακρόχρονη παρουσία στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων, διατηρεί σταθερή, συνεχή, αδιάλειπτη και στενή συνεργασία με τους εταιρικούς πελάτες της, έχοντας σταθεί δίπλα σε αυτούς σε όλες τις δύσκολες στιγμές των εργαζομένων τους και έχοντας χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Στο χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών ομαδικών ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής περιλαμβάνονται όχι μόνο αμιγώς ελληνικές, αλλά και πολλές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. 

Διαβλέποντας από νωρίς τη στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση, η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη διεύρυνση των συνεργασιών της με όλα τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα της χώρας, διευκολύνοντας την απαραίτητη πλέον πρόσβαση στην ιδιωτική περίθαλψη, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και χωρίς έκπτωση στα επίπεδα της ανθρωποκεντρικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης.

Εθνική Ασφαλιστική και ομαδική ασφάλιση

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, οι άνθρωποί της, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό της. Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.

 Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι φανερές, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρείας-εργοδότη τους, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.

 Επίσης, ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη συλλόγων) μπορούν να ασφαλιστούν σε ομαδική βάση και να απολαύσουν τα παρακάτω προνόμια της ομαδικής ασφάλισης:

 • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/επιχειρηματία
 • Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης
 • Γρήγορη εξυπηρέτηση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια
 • Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχουν στους ασφαλισμένους και στους συμβαλλομένους (εταιρείες-εργοδότες) την ασφάλεια, τη σιγουριά και την αξιοπιστία της πρώτης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας μαζί με την ανάλογη εξειδίκευση που αναζητούν οι ασφαλιζόμενες ομάδες, για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους. Η Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες (IGP της John Hancock).

Γνωρίστε τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής:

Ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας

Η ομαδική ασφάλιση ζωής και υγείας απευθύνεται στις επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζομένους και επιθυμούν να τους ασφαλίσουν με προγράμματα για:

 • Ασφάλιση Υγείας (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες)
 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Ατυχημάτων
 • Ασφάλιση Ανικανότητας για εργασία
 • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος
 • Ασφάλιση Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επιλέγουν για την ομαδική ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού τους την Εθνική Ασφαλιστική:

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής προσφέρουν:

 • Λειτουργία των ομαδικών προγραμμάτων συμπληρωματικά με ατομικά νοσοκομειακά προγράμματα Full της Εθνικής Ασφαλιστικής για μεγαλύτερη κάλυψη του ασφαλισμένου
 • Περιορισμένες εξαιρέσεις
 • Ευελιξία και προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών
 • Πρόσβαση στο δίκτυο υπηρεσιών υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής
 • Εκπτώσεις και δωρεάν παροχές στα συμβεβλημένα με την Εθνική νοσοκομεία
 • Παρέχονται: ενημερωτικό έντυπο για το προσωπικό, μηχανογραφική ανάλυση ασφαλίστρων, στατιστικά συμβολαίων, παρουσίαση του προγράμματος στο προσωπικό της επιχείρησης

Ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Η Εθνική Ασφαλιστική, με εμπειρία πολλών δεκαετιών στην ομαδική ασφάλιση, παρέχει πλήρη πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων ατυχήματος σε ομάδες 10 ατόμων και άνω με κοινά χαρακτηριστικά, όπως υπάλληλοι-εργαζόμενοι εταιρείας, μέλη συλλόγου, μέλη αθλητικών σωματείων, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους.

Τα πακέτα ομαδικής ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική είναι:

 • Ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων
 • Ομαδικής ασφάλισης αθλητικών ερασιτεχνικών ομάδων
 • Ομαδικής ασφάλισης αθλητικών ακαδημιών
 • Σχολικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Ταξιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Ομαδικής ασφάλισης χιονοδρομικών-ορειβατικών συλλόγων
 • Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Ομαδικής ασφάλισης αθλοπαιδιών που διοργανώνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου-Camp
 • Ομαδικής ασφάλισης κυνηγετικών συλλόγων

Όλα τα πακέτα προσφέρουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση:

 • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα
 • Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα, θανάτου από ατύχημα

Επιπλέον, τα περισσότερα πακέτα προσφέρουν και κάλυψη για:

 • Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ατύχημα
 • Δαπάνες επείγοντος περιστατικού από ασθένεια
 • Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα
 • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα για νοσηλεία από ατύχημα
 • Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια 
 • Έκτακτη διακομιδή
 • Απώλεια προσωπικών αποσκευών
 • Δαπάνες καθυστέρησης πτήσης

Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18189 (Ελλάδα) ή στο +30 213 0318189 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της εταιρείας: ethniki@insurance.nbg.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*