Λ. Κορομπίλης, Υδρόγειος: Σε υψηλά επίπεδα η κερδοφορία 9μηνου, ενισχύονται τα επιμέρους μεγέθη

Το σταθερό βηματισμό της διατηρεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική και συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση και το κύρος της στην ελληνική αγορά.

*του Λουκά Κορομπίλη, Γενικού Διευθυντή

Καθώς το 2021 οδεύει προς το τέλος του, η κοινωνία και η οικονομία προσπαθούν να επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα. Η αισιοδοξία επιστρέφει αλλά με αρκετή αβεβαιότητα.

Μέσα στο ιδιαίτερο κλίμα που διαμορφώνεται, η Υδρόγειος Ασφαλιστική διατηρεί τον σταθερό βηματισμό της και συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση και το κύρος της στην ελληνική αγορά.

Κατά την 30.09.2021, η Εταιρεία καταγράφει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η κερδοφορία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενώ επιτυγχάνεται περαιτέρω ενίσχυση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες που αποτελούν τα εχέγγυα της υψηλής φερεγγυότητας, της αξιοπιστίας και των δυναμικών προοπτικών της.

Η στρατηγική μας στόχευση παραμένει επίσης αμετακίνητη.

Έχοντας ήδη κάνει την είσοδό της στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσαρμόζει και εμπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά όσον αφορά τις σύγχρονες και ευέλικτες υπηρεσίες και – απαρέγκλιτα – την άμεση και δίκαιη καταβολή της αποζημίωσης.

Με επιπλέον πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα οι δράσεις στήριξης των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, αποδεικνύει την υψηλή της υπευθυνότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο.

Στόχος της Διοίκησης παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να συνεχίσει αυτή να αποτελεί μία εταιρεία – πρότυπο στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι και μία ασφαλή δύναμη δίπλα στους συνεργάτες και ασφαλισμένους της.

Οικονομικά Στοιχεία 30.09.2021 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €245,8 εκ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2020 (€238,0 εκ.).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε €212,5 εκ. (€167,7 εκ. σε χρεόγραφα και €44,8 εκ. σε ακίνητα) από €202,5 εκ. κατά την 31.12.2020.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €85,1 εκ. έναντι €77,4 εκ. κατά την 31.12.2020.

SCR RATIO

Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) αυξήθηκε στο 177,7% από 170,3% κατά την 31.12.2020.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €141,1 εκ. έναντι €143,0 εκ. κατά την 31.12.2020.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €14,5 εκ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,7 εκ. έναντι €63,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2020).

*Από το περιοδικό voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*