Δύο νέα έμπειρα στελέχη στην Εμπορική Διεύθυνση της Europ Assistance Greece

H Europ Assistance Greece καλωσορίζει δύο νέα σημαντικά στελέχη στη Διοικητική της Ομάδα, τον κ. Αργύρη Χατζηνίδη ως Chief Sales Officer και τον κ. Paul Hughes ως Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών στους κλάδους Ταξιδιωτικής, Ιατρικής και Τεχνικής Βοήθειας.

Ο Αργύρης Χατζηνίδης είναι ένα διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς υπηρεσιών Βοηθείας, με θητεία 25 ετών σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικό περιβάλλον (Inter Partner Assistance / AXA Partners) και νευραλγικές λειτουργίες όπως Δίκτυο Συνεργατών, Εξυπηρέτηση Πελατών και Πωλήσεων. Η έναρξη της συνεργασίας του κ.Χατζηνίδη με τη Europ Assistance Greece αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας, ειδικά στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και στην εκπλήρωση των υψηλών εμπορικών της στόχων και την υλοποίηση του πλάνου επέκτασης σε νέους τομείς δραστηριότητας.

Ο Paul Hughes διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία συνολικά 15 ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών Βοήθειας. Έχει διατελέσει Διευθυντής Marketing, υπεύθυνος για την ελληνική αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε πολυεθνικό περιβάλλον (Inter Partner Assistance / AXA Partners). Η ένταξη του Paul Hughes στην οικογένεια της Europ Assistance Greece και η εμπειρία του αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία της εταιρείας σε κλάδους όπως η Ταξιδιωτική Ασφάλιση και η Ιατρική Βοήθεια, σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο επέκτασης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*