Θέση εργασίας από την GP Agents Α.Ε.

Η εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης GP Agents Α.Ε. θυγατρική της ασφαλιστικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναζητά άτομο για να στελεχώσει τη θέση της Υποστήριξης – Διαχείρισης – Διεκπεραίωσης Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων.

Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση. Παρέχεται ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως προσόντων, παροχές και άριστο επαγγελματικό περιβάλλον.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικού Πράκτορα (τύπου Α)
  • Άριστη χρήση εργαλείων Office 365
  • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Προϋπηρεσία 3 – 5 χρόνια σε Πρακτορείο – Μεσίτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
  • Χειρισμός εφαρμογών των Portals Ασφαλιστικών εταιριών

Επιθυμητά προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email hr@gpagents.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*