Η ανάγκη για συμπράξεις έναντι των συστημικών κινδύνων και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

Μπορεί να μην ήταν μια μεγάλη διήμερη συνάντηση όπως τα προηγούμενα χρόνια, με ομιλίες και επιμέρους εκδηλώσεις. Ωστόσο, η “ασφαλιστική συνάντηση” στην Ύδρα μέσω webinar ασχολήθηκε με μεγάλα ζητήματα και συστημικούς κινδύνους.

Oι επιπτώσεις της πανδημίας και το πλήγμα που έχει επιφέρει σε κοινωνίες και οικονομίες όπως επίσης τα ακραία φυσικά φαινόμενα με τις επακόλουθες καταστροφές απασχολούν έντονα την ασφαλιστική βιομηχανία.

Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν και επισημάνθηκαν στοιχεία και πτυχές της σημερινής κατάστασης όπως:

-Το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν θα μπορούσε να καλύψει τα πολλά τρισ δολάρια, όπως εκτιμάται, που έχει κοστίσει η πανδημία συνολικά, ενώ ειπώθηκε ξανά πως ο κίνδυνος της πανδημίας δεν είναι ασφαλίσιμος. Η πανδημία είναι είναι ένα συστημικό ρίσκο που επηρεάζει όλους και παντού. Αναφορά έγινε και για το φαινόμενο “long covid” που σχετίζεται με τον Κλάδο Ασφάλισης Υγείας, ένα ζήτημα θα απασχολήσει επίσης.

-Κοινή παραδοχή είναι το γεγονός πως η Διακοπή Εργασιών απασχολεί έντονα από το ξέσπασμα της πανδημίας τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οικονομίες και επιχειρήσεις.

-Την ίδια ώρα, όπως τονίστηκε, είναι σημαντικό να υπάρχουν συμπράξεις, δημιουργία πλαισίου και συνέργειες για την πρόληψη και τον επιμερισμό του ρίσκου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και αναφέρθηκαν μοντέλα που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο.

-Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις όσον αφορά την Εποπτεία είναι κάτι επίσης που απασχολεί ιδιαίτερα την ασφαλιστική βιομηχανία

-Τονίστηκε επίσης ο κρίσιμος ρόλος των νέων τεχνολογιών που μετασχηματίζουν την ασφαλιστική αγορά, αλλά και το ότι αναδύονται νέοι συστημικοί κίνδυνοι, όπως οι κυβερνοαπειλές

-Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης η ανάγκη για εκπαίδευση, στοιχείο ικανό να φέρει πιο κοντά τους πολίτες στον κόσμο της ιδιωτικής ασφάλισης, που μπορεί εν τέλει να προσφέρει λύσεις έναντι των κινδύνων που απασχολούν τις κοινωνίες.

Για την πανδημία έναντι άλλων συστημικών κινδύνων και τον ρόλο της ασφάλισης μίλησε ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος της ΕΑΕΕ που συντόνισε τη συζήτηση.

Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε πως ο κόσμος μας αλλάζει με πολύ γρήγορη ταχύτητα και αρκετά συνήθη και όχι μόνο ζητήματα απασχολούν τον κλάδο: όπως το γεγονός ότι πρέπει να «πείσουμε τον κόσμο να ασφαλιστεί», τα χαμηλά – αρνητικά επιτόκια, οι υψηλές απαιτήσεις της Εποπτείας ή το γεγονός πως ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η ψηφιοποίηση και τα επίπεδα ρίσκου που διαφοροποιούνται στις μέρες μας, σχολιάζοντας για τους συστημικούς κινδύνους στις μέρες μας.

Διαβεβαίωσε, πάντα συναρτήσει της πορείας της πανδημίας, πως «στόχος είναι του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί στην Ύδρα με φυσική παρουσία στο καθιερωμένο, εδώ και χρόνια, ραντεβού της αγοράς».

Συνομιλητές του webinar ήταν: Ο Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C Greece, Cyprus, Malta, Turkey στη Swiss Re, ο Olav Jones, Deputy Director General & Director Economics and Finance στην Insurance Europe και ο Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern & Southern Europe στη Munich Re.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*