Στη μάχη της επιβίωσης η City Insurance στη Ρουμανία

Στην ΕΦΚ της Ρουμανίας δημοσιεύτηκε η απόφαση των μετόχων της City Insurance για ΑΜΚ της εταιρίας κατά 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το economie.hotnews.ro οι μέτοχοι της City Insurance,  στις 21 Ιουλίου 2021 έλαβαν την απόφαση να ξεκινήσουν μια διαδικασία  με στόχο την  αύξηση του  κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της επικείμενης υποχρέωσης αποκατάστασης των κεφαλαίων που απαιτούνται από το νόμο για την κάλυψη  της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) και της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR), δείχνει μια απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους στις 9/8/2021.

Λόγω  σοβαρών εποπτικών παραβιάσεων, η City Insurance  τέθηκε  από την τοπική εποπτική αρχή υπό προσωρινή διοίκηση από τον Ιούνιο του 2021 και βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*