Ν. Βέττας, ΙΟΒΕ: Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή

Στο Insurance Conference 2021 μίλησε ο κ. Νίκος ΒέτταςΓενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ομιλία του είχε τίτλο: «Οι συμπληρωματικοί ρόλοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση».

“Στην χώρα μας η λέξη ασφάλιση περιλαμβάνει διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Ωστόσο παρατηρείται υποασφάλιση”, ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του.

Παρουσιάζοντας την έρευνα του ΙΟΒΕ τόνισε ότι και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρουσιάζουν μία βελτίωση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Όπως παρατήρησε, οι πάγιες επενδύσεις υπολείπονται σταθερά του Μ.Ο. της ΕΕ, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά με το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια για άνοδο.

Το εμπορικό ισοζύγιο δέχεται πιέσεις, βάσει της έρευνας, ενώ το ιδιωτικό/δημόσιο κόστος χρηματοδότησης δημιουργεί προκλήσεις και στις ασφαλιστικές εταιρείες, όσον αφορά στα αποθεματικά τους.

Το διαβόητο spread παραμένει…

 

Σύμφωνα με τον κ. Βέττα, παρατηρείται μεγάλη απόσταση ως προς τον βαθμό διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης από άλλες χώρες.

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψιν το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή.

Βασικά σημεία:

  • Συμπληρωματικότητα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κίνητρα
  • Αποτελεσματική κατανομή πόρων
  • Αποτελεσματική εποπτεία
  • Κοινωνική συνοχή
  • Βάση για διαχείριση κινδύνων και παραγωγικότητα

Δείτε στο λινκ αναλυτικά την παρουσίαση:

VETTAS_INSURANCE CONFERENCE_15.06.21 final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*