ΣΕΒ: Θετική ανταπόκριση στον νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση – Να αποσαφηνιστούν διατάξεις

Θετική είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στον νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, ωστόσο οι εκπρόσωποί τους επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του, καθώς και να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, έναν μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, εκφράζεται «μικρός προβληματισμός» για τις διατάξεις που επιβάλλουν αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων με εφαρμογή αναλογίας ανδρών/γυναικών και την ανάγκη αναζήτησης νέων μελών ΔΣ που προκύπτει. Επίσης η αλλαγή σύνθεσης σε αποτελεσματικά ΔΣ μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Ως προς την αποσαφήνιση εννοιών του Νόμου, αναφέρονται ειδικότερα οι έννοιες «σημαντική θυγατρική, σημαντική αμοιβή, τρόπος αξιολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των μελών ΔΣ».

Στην έρευνα συμμετείχαν εισηγμένες εταιρείες από όλους τους κλάδους της αγοράς, με στόχο την αποτύπωση και επίλυση ερμηνευτικών ή πρακτικών ζητημάτων που απασχολούν την αγορά ενόψει της εφαρμογής του νέου νόμου.

«Μια σωστά δομημένη εταιρική διακυβέρνηση, δημιουργεί μακροπρόθεσμα αξία για την επιχείρηση και τους μετόχους της, προστατεύει από αρκετούς κινδύνους, διευκολύνει τη χρηματοδότηση, ενισχύει τη φήμη της στους εργαζομένους, στους καταναλωτές και την κοινωνία ευρύτερα και δημιουργεί πολύτιμο κεφάλαιο εμπιστοσύνης σε μια εποχή που αυτό σπανίζει», τόνισε στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Στην ανάγκη για στροφή των επιχειρήσεων προς την βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης.

Από την πλευρά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η πρόεδρος, Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε ότι «η εταιρική διακυβέρνηση είναι το όπλο που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, αν υπάρχει ουσιαστική συμμόρφωση και θα τους παράσχει σημαντικές ευκαιρίες στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην ελληνική οικονομία». Η αρμόδια αντιπρόεδρος για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, Αναστασία Στάμου, σημείωσε ότι «κάθε εταιρεία θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, πέραν της εφαρμογής του νόμου ή της συμμόρφωσης με κώδικα και για το λόγο αυτό οι διοικήσεις έχουν το βάρος ενσωμάτωσης κουλτούρας καλής εταιρικής διακυβέρνησης στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην οργανωτική δομή των εταιρειών τους».

με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*