7 στις 10 επιχειρήσεις δεν προτίθενται να ασφαλιστούν έναντι ακραίων φυσικών φαινομένων

Ενδεικτικά της χαμηλής ασφαλιστικής συνείδησης είναι τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του Ε.Ε.Α και της Pulse αναφορικά με την αντίληψη της επιχειρηματικότητας σχετικά με την ασφάλιση από ακραία Φυσικά Φαινόμενα. Από την άλλη πλευρά, επαγγελματίες μεγαλύτερης ηλικίας και εταιρείες με περισσότερα χρόνια δραστηριοποίησης είναι πιο κοντά στην ασφάλιση.

Το μάλλον πάντως και σε αυτόν τον τομέα ασφάλισης δεν είναι ευοίωνο αν αναλογιστεί κανείς πως σύμφωνα με τις σχετικές απαντήσεις σχεδόν 7 στους 10 δεν σκοπεύει να ασφαλιστεί έναντι τέτοιων κινδύνων. Για την ώρα μόνο το 27% εμφανίζεται ασφαλισμένο…

Αναλυτικά, σε συνέχεια των προηγούμενων στοιχείων που δημοσιεύθηκαν, τα νέα ενδιαφέροντα  ευρήματα της έρευνας, τα οποία  δίνουν ενημέρωση και βάση εργασίας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχουν ως εξής:

Α. Στο ερώτημα εάν είστε ασφαλισμένοι έναντι ακραίων Φυσικών Φαινομένων οι απαντήσεις που δόθηκαν φέρνουν τους άνδρες να υπερτερούν με 33% στη θετική απάντηση έναντι των γυναικών με 22%. Συγκεκριμένα:

– το 27% είναι ασφαλισμένοι

– το 59% δεν είναι ασφαλισμένοι

– το 14% ΔΓ/ΔΑ

Β. Σε σχέση με την ηλικία των επιχειρηματιών αναδεικνύεται ότι:

– Στην ηλικιακή ομάδα έως 29 ετών το 18% είναι ασφαλισμένοι

– Οι από 30-34 ετών είναι το 24% ασφαλισμένοι

– Οι από 45-49 ετών το 29%

– Από 60% και άνω δηλώνουν ασφαλισμένοι το 41%

Γ. Από το ερώτημα που σχετίζει τα έτη λειτουργία της επιχείρησης με την ασφάλισή της απέναντι σε ακραία Φυσικά Φαινόμενα προκύπτει:

– Στις επιχειρήσεις άνω των 11 ετών είναι ασφαλισμένες το 47%

– Μέχρι 1 έτος λειτουργίας (δηλαδή οι νεοσύστατες επιχειρήσεις) μόλις το 15% είναι ασφαλισμένες

– Από 1 έως 10 έτη το 24% είναι ασφαλισμένες για ακραία Φυσικά Φαινόμενα

Δ. Στην σχέση ασφάλισης και αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναδεικνύεται ότι αυτές που έχουν από 6 εργαζόμενους και άνω είναι ασφαλισμένες στο 61% έναντι ακραίων Φυσικών Φαινομένων.

Ε. Ανά δραστηριότητα επιχείρησης  προκύπτει ότι  οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη  προσέγγιση στη συγκεκριμένη ασφάλιση είναι η εστίαση-τρόφιμα-ποτά-τουρισμός δηλώνοντας ασφαλισμένες το 32% . Αντίθετα το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι κατηγορίες: μάρκετινγκ-φωτογραφία-διαφήμιση-κομμωτήρια με 7% να δηλώνουν ασφαλισμένες.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αναφορικά με το μέλλον της ασφάλισης ακραίων Φυσικών Φαινομένων από το σχετικό ερώτημα, εάν προτίθενται οι επιχειρηματίες να ασφαλιστούν, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

– Το 28% των επιχειρήσεων σκοπεύουν μελλοντικά να προχωρήσουν στην κάλυψή τους.

– Το 70% δηλώνει μάλλον όχι και σίγουρα όχι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*