486 εκ. ο αντίκτυπος του Covid19 στα καθαρά έσοδα της Talanx το 2020

Μετάφραση – Απόδοση:  Ελενα Ερμείδου

Στα 41,1 (39.5) δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα μεικτά ασφάλιστρα της Talanx το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη στα 1.7 (2.4) δισεκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα στα 673 (923) εκατομμύρια λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού που έφτασαν στα 486 εκατομμύρια. Οι απαιτήσεις έναντι του κορωνοϊού έφτασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα ανέβηκε στο 100.9% (98.3). Ο Ομιλος θα δώσει μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή. Επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για το 2021 για καθαρά έσοδα μεταξύ 800 και 900 εκατομμυρίων ευρώ.  

Συνολικά η πανδημία οδήγησε σε απαιτήσεις ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων κατά το οικονομικό έτος 2020, προκαλώντας  αρνητικό αντίκτυπο 486 εκατομμυρίων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Επιπλέον το σύνολο των απαιτήσεων δημιούργησε αρνητικές επιδράσεις 174 εκατομμυρίων ευρώ στις επενδύσεις και προβλέψεις για μειώσεις όγκου ασφαλίστρων 133 εκατομμυρίων. Αντιθέτως η πανδημία οδήγησε στην βελτίωση των προσωπικών γραμμών κατά 206 εκατομμύρια λόγω των μειωμένων ζημιών.

Ο τομέας που χτυπήθηκε από την πανδημία περισσότερο ήταν οι Αντασφάλειες. Το κόστος έφτασε τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος για τις βιομηχανικές ασφαλίσεις έφτασε τα 174 εκατομμύρια ενώ για τον κλάδο Λιανικής διεθνώς τα 40 εκατομμύρια και για την Γερμανία 24 εκατομμύρια.  Ωστόσο, και οι τέσσερις επιμέρους κλάδοι συνεισέφεραν θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα. Συμπεριλαμβανομένου και των πρωτασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν κατά 42% (39) στο αποτέλεσμα, τα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 673 εκατομμύρια το 2020.

Το αποτέλεσμα στο underwriting μειώθηκε 2,8  (–1.8) δισεκατομμύρια λόγω των ζημιών από την πανδημία. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα στο 100.9% (98.3%). Εξαιρουμένης της πανδημία ο δείκτης θα είχε κατέλθει στο  97.6%. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα 4,2 (4,3) δισεκατομμύρια λόγω της πτώσης των επιτοκίων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις επί των επενδύσεων να μειωθούν στο 3.2% (3.5)% .

Η εταιρεία θα δώσει μέρισμα για το 2020, 1,50 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αντιστοιχεί στο 56% των κερδών κατά τα πρότυπα των IFRS. Η απόδοση του μερίσματος υπολογίζεται στην μέση τιμή μετοχή το 2020 που είναι 4.5% (4.0%).

Προβλέψεις για το 2021

Η Talanx επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που είχε εκδώσει τον περασμένο Φθινόπωρο για το 2021. Ο Ομιλος αναμένει αύξηση στα μεικτά ασφάλιστρα 5% υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων κατά τα IFRS εκτιμώνται στο 2,5%. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 800 με 900 εκατομμύρια. Αυτό αντιστοιχεί σε αποδόσεις ίδιων κεφαλαίων 7.5 με 8.5.

Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες ζημιές, ούτε αναταράξεις στις αγορές κεφαλαίων. Για την περίοδο 2018 – 2022 τα κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με τους στόχους προβλέπεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο 5%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*