Μ. Αντωνάκη: Υιοθετήσαμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο εργασίας

Στο νέο μοντέλο εργασίας που επιβλήθηκε στον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρεται η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ κα Μαργαρίτα Αντωνάκη σε μήνυμά της με αφορμή την νέα ετήσια έκθεση της Ένωσης.

Ο ασφαλιστικός κλάδος επέδειξε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η έξαρση της πανδημίας.

“Η ΕΑΕΕ παρά τις δύσκολες συνθήκες συνέχισε να αποτελεί φόρουμ διαλόγου και επικοινωνίας για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και ευελπιστούμε ότι τα μέλη μας συνέχισαν να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών” επισημαίνει η κα Αντωνάκη.

Διαβάστε αναλυτικά το μήνυμά της:

Μία από τις καθοριστικές αλλαγές που έφερε η πανδημία του Covid-19 ήταν στον τρόπο που εργαζόμαστε με την εφαρμογή της τηλεργασίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και η ΕΑΕΕ φυσικά δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Οι συνθήκες μας οδήγησαν να αλλάξουμε πολύ σύντομα τον τρόπο λειτουργίας μας. Με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού μας και βασικό στόχο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των μελών μας και την προώθηση των στόχων μας, ήδη από το πρώτο διάστημα περάσαμε σε καθεστώς τηλεργασίας και χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για να συνεχίσουμε κανονικά το έργο μας.

Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και την εδραίωση νέων καναλιών επικοινωνίας περάσαμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που λειτούργησε εξίσου αποτελεσματικά. Η ΕΑΕΕ παρά τις δύσκολες συνθήκες συνέχισε να αποτελεί φόρουμ διαλόγου και επικοινωνίας για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και ευελπιστούμε ότι τα μέλη μας συνέχισαν να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών.

Το online περιβάλλον κυριάρχησε το 2020. Ατέλειωτες ώρες τηλεδιασκέψεων και συνεχής επικοινωνία με τα μέλη μας και εγχώριους φορείς με όλους του πιθανούς online τρόπους ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του έτους.

Και βέβαια διαρκής επαφή με την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, την Insurance Europe όπου βασικό θέμα ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών για τη διαχείριση της πανδημίας και βέβαια όλες οι τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στις επόμενες σελίδες ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί και το έργο της Ένωσης και τα βασικά θέματα που μας απασχόλησαν το 2020.

Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: η διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, εργασιακά θέματα, φορολογία, εποπτικά ζητήματα, ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε βασικούς τομείς όπως οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η προώθηση της ασφαλιστικής συνείδησης με καμπάνιες, προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, webinars και πολλά άλλα. Και βέβαια αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με το έργο και τις δράσεις της ΕΑΕΕ είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστοχώρο μας www.eaee.gr ο οποίος ενημερώνεται τακτικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*