Μέτρα για την ασφαλισιμότητα του business interruption προτείνει η ΕΙΟPA

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Θέση στο φλέγον θέμα του πότε πρέπει να ασφαλίζεται και πότε όχι και με ποιους όρους η παύση/διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας (business interruption), θέμα που ήρθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παίρνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

H ΕΙΟPA διερεύνησε εναλλακτικές λύσεις για προληπτικά μέτρα προς την κατεύθυνση της μείωσης των ζημιών, της μεταβίβασης του ρίσκου αγορών και την εύρεση λύσεων που αφορούν σε πολλαπλούς κινδύνους (multi-peril solutions) για τη διαχείριση του συστημικού κινδύνου. Εξέτασε επίσης τις ευρύτερες προκλήσεις που απορρέουν από τα μοντέλα και τους «καταλύτες» για αξιώσεις αποζημίωσης, στο πλαίσιο πανδημιών.

«Ένα στοιχείο-κλειδί για την ανθεκτικότητα είναι η πρόληψη που μπορεί να προωθηθεί από τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της κοινωνίας να περιορίζει τις ζημίες», σημειώνει η ΕΙΟΡΑ.

«Η βελτιωμένη ορατότητα για το πεδίο κάλυψης καθώς και η ενσωμάτωση προληπτικών μέτρων στην σταθμισμένη με βάση τον κίνδυνο τιμολόγηση των ασφαλιστικών συμβολαίων μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για προληπτική συμπεριφορά», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η πρόληψη μπορεί επίσης να ενισχυθεί μέσω ρυθμιστικών κινήτρων, καθώς και μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τον διαμοιρασμό δεδομένων. Την ίδια στιγμή, η ευθυγράμμιση δημοσίων και ιδιωτικών μέτρων για πρόληψη των κινδύνων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ηθικού κινδύνου και στη βελτίωση της ασφαλισιμότητας των διαφόρων ρίσκων.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα της κοινωνίας να επωμιστεί τον κίνδυνο της παύσης/διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέρα από παραδοσιακούς ασφαλιστικούς μηχανισμούς, η ΕΙΟPA επιχειρηματολογεί της χρήσης των κεφαλαιαγορών ως ένα επιπλέον επίπεδο μεταβίβασης και διαφοροποίησης των κινδύνων. «Ο σχεδιασμός νέων και επιτυχημένων εργαλείων αγοράς για τη χρηματοδότηση του κινδύνου διακοπής/παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια πανδημική κρίση ενέχει προκλήσεις και απαιτεί νομική βεβαιότητα, προβλεψιμότητα και ταχύτητα στην πληρωμή τωναποζημιώσεων», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Παρόλα αυτά, απαιτείται περισσότερη πρόοδος για τη μοντελοποίηση και τιμολόγηση του πανδημικού κινδύνου, με την χορήγηση κινήτρων –όπου είναι δυνατόν- για την πρόληψη του κινδύνου μέσω της θέσπισης των κατάλληλων καταλυτών για αποζημιώσεις.

Αν και σήμερα έχει ανοίξει η συζήτηση για τη δημιουργία ειδικών σχημάτων για την αντιμετώπιση του πανδημικού κινδύνου (ανάλογα με αυτά που υφίστανται για τις φυσικές καταστροφές ή τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων), στο μέλλον πρέπει να εξεταστεί η προοπτική δημιουργίας στοχευμένων ταμείων που να αφορούν σε πολλαπλούς κινδύνους (multi-peril pools).

Και τούτο διότι αυτό θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη κοινών προληπτικών μέτρων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το θέμα του κόστους ευκαιρίας που ενέχει η δημιουργία ξεχωριστού σχήματος για κάθε κίνδυνο, καταλήγει η ΕΙΟΡΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*