Έλενα Τοπάλη, Interlife: Δίπλα πάντα σε συνεργάτες, κοινωνία, και εν μέσω πανδημίας

Πληθώρα σημαντικών δράσεων με γνώμονα την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή περιλαμβάνουν οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Interlife, τόσο για συνεργάτες υπαλλήλους όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. 

Σε συνέντευξή της στο iw, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Interlife, κ. Έλενα Τοπάλη, μας εξηγεί τη στρατηγική της εταιρείας γύρω από τις πρωτοβουλίες της, αναδεικνύοντας παράλληλα τη χρησιμότητα της ασφάλισης και την ανάγκη καινοτόμων αποφάσεων ώστε περισσότεροι πολίτες να γνωρίσουν τα οφέλη. 

Η Interlife θα συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση το επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις ευπαθείς ομάδες.

συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

iw? Ποιες είναι οι δράσεις στον τομέα της υπευθυνότητας τόσο εσωτερικά στην εταιρεία όσο και σε κατηγορίες εξωτερικής εταιρικής υπευθυνότητας;

απ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Interlife βασίζεται στο δίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και αποτελεί τη δέσμευση της εταιρείας σε αρχές «ηθικής» συμπεριφοράς. Αυτή η δέσμευση αποτυπώνεται στις πρακτικές που εφαρμόζει τόσο εσωτερικά όσο και προς τα εκτός εταιρείας ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας και αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξής της. Για την Interlife είναι αυτονόητο να επενδύει σε όλους όσους αποτελούν την «οικογένειά» της, παρέχοντας, εκτός από την επαγγελματική σταθερότητα, πρόσθετες παροχές που εδραιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης εργοδότη-εργαζόμενου. 

 Η πολιτική διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Interlife προωθεί τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ισότητα ευκαιριών:

• Η εταιρεία μεριμνά για τη διά βίου μάθηση, με στόχο τη βελτίωση των υπαρχουσών ικανοτήτων, της απόδοσης και της ανάπτυξης νέων ικανοτήτων, οργανώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης.

• Δίνει βαρύτητα στη γνώμη των εργαζομένων και υλοποιεί σε ετήσια βάση έρευνα γνώμης. 

• Μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης, με αξιοκρατία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, επιβραβεύει σε ετήσια βάση τους εργαζόμενους. 

• Παρέχει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ιδιωτική ασφάλιση υγείας, Ιατρό Εργασίας, δυνατότητα συμμετοχής στην Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών interlife, έκπτωση στα προσωπικά ασφαλιστήρια, προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, χρηματικά έπαθλα, βραβεία κ.ά.

• Ίδρυσε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Interlife-ΝΠΙΔ, όπου έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ καταβάλλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο σε μηνιαία βάση.

Τέλος, αξίζει να αναφέρω ότι η εταιρεία, οργανώνοντας συλλογικές εθελοντικές ενέργειες, όπως η συμμετοχή στις δράσεις του «Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης», του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος κ.ά., προωθεί την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης των εργαζομένων, ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Η εξωτερική Εταιρική Υπευθυνότητα της Interlife αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «προσφέρω… αλλιώς», που υλοποιεί από το 2012. Με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και προπάντων με αίσθημα ευθύνης, η εταιρεία προχωρά σε δράσεις που έχουν ως –άμεσα ή έμμεσα– ωφελούμενο αποδέκτη το κοινωνικό σύνολο. 

Το Πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με τη στρατηγική της εταιρείας, εκφράζει τη δική της φιλοσοφία και εστιάζει στη στήριξη της κοινωνίας μέσα από χορηγίες και δράσεις για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Παιδεία και το Περιβάλλον. 

Οι χορηγίες και οι δράσεις αποτελούν διαχρονικές ενέργειες, δεν γίνονται αποσπασματικά, καθώς έτσι μεγιστοποιείται ο κοινωνικός αντίκτυπος της εταιρείας. Είμαστε περήφανοι για τις πολυετείς χορηγικές συνεργασίες με την ΕΛΕΠΑΠ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το ΚΜΟΠ για το πρόγραμμα “Live Without Bullying”, τον Σύλλογο Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος «ΑΧΤΙΔΑ», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, Αθλητικά σωματεία και φορείς όπως η Ελληνική Ρητορική Εταιρεία, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων και η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

 Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει για την εταιρεία η δράση ενίσχυσης Κοινωνικών Παντοπωλείων & Συσσιτίων. Η προσφορά της Interlife για τη στήριξη ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μετρά ήδη 31 τόνους τροφίμων, που προσφέρθηκαν για την κάλυψη των αναγκών σίτισης συνανθρώπων μας. 

Η παροχή τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα υλοποιείται δύο φορές τον χρόνο, ενώ κάθε φορά αυξάνεται ο αριθμός των αποδεκτών. 

Δεν είναι, όμως, λίγες οι φορές που η Interlife ανταποκρίθηκε σε έκτακτα αιτήματα βοήθειας. Αξίζει να αναφερθεί η στήριξη των πληγέντων από την πρόσφατη καταστροφική επέλαση του «Ιανού» με την παράδοση 1,5 τόνου τροφίμων στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καρδίτσας. 

Για την εταιρεία μας η αξία κάθε προσφοράς προσμετράται διπλά, καθώς, εκτός από υλική παροχή, μεταφέρει ένα μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. 

iw? Η πανδημία άλλαξε τη στρατηγική σας σε επίπεδο ΕΚΕ; Ποιες είναι οι δράσεις σας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid-19;

απ. Στην Interlife έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε συγκεκριμένη στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η ΕΚΕ αποτελεί για μας οδηγό για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο της επιχείρησης όσο και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. 

Με βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής μας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι πυλώνες πάνω στους οποίους έχει σχεδιαστεί η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας είναι η Κοινωνία, το Ανθρώπινο Δυναμικό μας, η Αγορά και το Περιβάλλον.

 Στην περίοδο της πανδημίας, η στρατηγική μας δεν άλλαξε, όμως πολλαπλασιάστηκαν οι ενέργειες υποστήριξης της κοινωνίας με έκτακτες χορηγίες, όπως ανέφερα και παραπάνω. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν για την Interlife προτεραιότητα από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης της πανδημίας του Covid-19:

• Ενεργοποίησε το Πρωτόκολλο Επιχειρησιακής Συνέχειας και έλαβε μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και την εξυπηρέτηση των πελατών της και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε όλες τις εγκαταστάσεις της στην ελληνική επικράτεια. 

• Προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και έδειξε έμπρακτα την υπευθυνότητά της με τη διασφάλιση της υγείας του Ανθρώπινου Δυναμικού της και κάθε τρίτου προσώπου που συνδέεται με τις εταιρικές της δραστηριότητες. 

• Έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προφύλαξης –τα οποία συνεχίζουν να τηρούνται–, με τον Ιατρό της εταιρείας να είναι σταθερά στη διάθεση των εργαζομένων, ενώ απολυμάνσεις πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις της. 

Αξίζει να αναφερθώ και στον τρόπο που η εταιρεία αντέδρασε προκειμένου να διευκολύνει τους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, που αποτελούν και το μοναδικό κανάλι διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων της Interlife. 

Για να αντεπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα της υγειονομικής κρίσης, που ήρθε σε συνέχεια και της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, οι επαγγελματίες της ασφάλισης κλήθηκαν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο εργασίας τους και να στραφούν στην online πώληση ως εναλλακτικό κανάλι πρόσκτησης εργασιών. Παρέχουμε, λοιπόν, χωρίς καμία χρέωση, την ιντερνετική πλατφόρμα Sales4Net, που ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα του συνεργάτη μας, μετατρέποντάς τη σε μια ιστοσελίδα online ασφάλισης. 

Έτσι, διατηρούν το πελατολόγιό τους και έχουν ένα επιπλέον μέσο αύξησης του κύκλου εργασιών τους χωρίς την ανάγκη της διαπροσωπικής επαφής. 

Επιπλέον, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων αποζημίωσης, έχουμε θέσει σε εφαρμογή από 19 Μαρτίου 2020, και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, τη νέα Ηλεκτρονική Διαδικασία Πληρωμής Αποζημιώσεων.

iw? Τι αποκομίζετε από τον διάλογό σας με την κοινωνία, οικονομικούς και άλλους φορείς; Τι ανάγκες υπάρχουν; 

απ. Ίσως ακούγεται υπερβολικό, όμως θα έλεγα ότι υπάρχει μία μόνο ανάγκη: η ασφάλιση. Ως κοινωνικά ενεργή εταιρεία, αυτήν την ανάγκη επισημαίνουμε στο πλαίσιο του διαλόγου μας με τους κοινωνικούς μας εταίρους. 

Πώς όμως θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη όταν δεν υπάρχει η ανάλογη ασφαλιστική «κουλτούρα» στη χώρα μας; 

Οι φυσικές καταστροφές, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, έχουν άμεσες και έμμεσες συνέπειες, κυρίως οικονομικές, στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά. 

Η πανδημία έφερε, κυριολεκτικά, τα πάνω-κάτω στη ζωή μας. Ανέδειξε ακόμη πιο έντονα την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας και το πρόβλημα βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το lockdown. 

Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης. Κι αυτή η ανάγκη ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη καινοτόμων αποφάσεων και νέων πρακτικών. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική προτεραιότητα η Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα της ασφάλισης. Είναι μονόδρομος. 

iw? Πού θα εστιάσετε την προσοχή σας το επόμενο διάστημα;

απ. Το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «προσφέρω… αλλιώς» της εταιρείας μας, ως βασικός άξονας λειτουργίας της εταιρείας μας, δεν σταματά τις πράξεις απόδοσης αξίας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις και οι χορηγικές ενέργειες θα εστιάσουν στην επαύξηση της προσφοράς μας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η περίοδος που διανύουμε μας κατευθύνει στη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων & Συσσιτίων, ενώ θα δώσουμε έμφαση στις παροχές προς το Ανθρώπινο Δυναμικό και τους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της εταιρείας μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*