Γιώργος Γκούσκος, Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο DNΑ μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πραγματοποιεί πληθώρα ενεργειών για τη στήριξη και την ενθάρρυνση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς, με στόχο την επίτευξη μιας άριστης εταιρικής διακυβέρνησης. Προχωρά σε συνεχείς δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Ο λόγος για την Ευρωπαϊκή Πίστη, που στο DNA της έχει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γιώργος Γκούσκος, περιγράφοντας τη στρατηγική του ομίλου εν καιρώ πανδημίας και σε συνάρτηση των αναγκών για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

iw? Περιγράψτε μας τη στρατηγική σας σε επίπεδο ΕΚΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.

απ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο DNA της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς προσδιορίζει την υπεύθυνη συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους μας, την κοινωνία και το περιβάλλον, στοχεύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη σταδιακή μεγέθυνση του υπεύθυνου κοινωνικού αποτυπώματός μας στην ελληνική κοινωνία.

 Η στρατηγική του Ομίλου μας αναφορικά με τις δράσεις ΕΚΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές του προτύπου ISO 26000, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Global Compact και 17 SDGs).

 Σε εσωτερικό επίπεδο, η στρατηγική μας σχετίζεται με τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων/συνεργατών μας, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την επίτευξη μιας άριστης εταιρικής διακυβέρνησης, τη δίκαιη προσφορά υπηρεσιών, καθώς και τη διαφάνεια σε όλες μας τις δραστηριότητες. 

Επίσης, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση και στην παρακίνηση των εργαζομένων μας, παρέχοντάς τους σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης για την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς και κίνητρα επιβράβευσης σε όσους συμμετέχουν σε δράσεις ΕΚΕ ή ακολουθούν πρακτικές που ενισχύουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Σε εξωτερικό επίπεδο, υλοποιούμε και ενισχύουμε δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, λόγω των έντονων φυσικών φαινομένων, απόρροια της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, αναγνωρίζοντας ότι μέσα στα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και εν μέσω αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε, είναι επιτακτικό χρέος μας να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες και στην κοινωνία που δραστηριοποιούμαστε.

iw? Πώς αντιμετωπίσατε τις συνέπειες του Covid-19; Ποιες ήταν οι δράσεις σας;

απ. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του Covid-19, και πολύ πριν επεκταθεί στην ελληνική επικράτεια, θέσαμε σε εφαρμογή μια σειρά δράσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων μας, η συνεχής υποστήριξή τους, καθώς και η αδιάλειπτη προσφορά υπηρεσιών στους ασφαλισμένους μας.

 Ενδεικτικά, προχωρήσαμε σε μια σειρά δράσεων όπως η ενίσχυση της τηλεργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του ανθρώπινου δυναμικού μας, η εφαρμογή διαδικτυακών συναντήσεων και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεων, καθώς και η έμπρακτη οικονομική στήριξη του προσωπικού μας, με διανομή έκτακτης αμοιβής, η οποία ξεπέρασε τις 500 χιλ. ευρώ.

Επίσης, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, όπως η αύξηση των μέτρων υγιεινής, οι τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, η καθημερινή θερμομέτρηση των εργαζομένων και συνεργατών καθώς και η τοποθέτηση αντισηπτικών δοχείων. 

Ακόμη, θέλοντας να στηρίξουμε έμπρακτα τόσο την προσπάθεια της χώρας όσο και το κοινωνικό σύνολο ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέροντας 10 αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας και λοιπό υγειονομικό εξοπλισμό, ενώ παρείχαμε δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη σε 250 οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας που διέθεσε δωρεάν η εταιρεία Avis στον ΕΟΔΥ. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στην άμεση ενεργοποίηση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων του Ομίλου, η οποία εξετάζει σε διαρκή βάση τη ρευστότητα και τις επιπτώσεις του Covid-19 στα χρηματοοικονομικά μας μεγέθη. 

Για την καλύτερη προετοιμασία, διενεργούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ακόμα και στα πιο ακραία σενάρια. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα προαναφερόμενα σενάρια τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η ρευστότητα του Ομίλου μας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.

iw? Η πανδημία άλλαξε τη στρατηγική σας σε επίπεδο ΕΚΕ;

απ. Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρικές όσο και τις κοινωνικές ανάγκες. Στα 43 χρόνια της λειτουργίας μας, έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, γι’ αυτό και εν μέσω πανδημίας, ως εταιρικά υπεύθυνοι πολίτες, ανταποκριθήκαμε άμεσα στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε για όλους μας αυτή η νέα κατάσταση.

 Επειδή πιστεύουμε ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να τοποθετούν σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και την κοινωνία, μέσω των δράσεων ΕΚΕ, για εμάς ο Covid-19 δεν αποτέλεσε εμπόδιο της εκπλήρωσης του στόχου αυτού, αλλά κίνητρο για την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων ουσιαστικής στήριξης.

 Παραμένοντας πιστοί στο Εγκεκριμένο Πλάνο Δράσεων ΕΚΕ 2020 του Ομίλου, υλοποιήσαμε 27 δράσεις ΕΚΕ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους και παράλληλα, προσαρμοσμένοι στις νέες αυτές συνθήκες, υλοποιήσαμε επιπλέον δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας σε τομείς και κοινωνικές ομάδες που οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν εντονότερες.

iw? Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG αποτελούν τη νέα κανονικότητα; Ποια μηνύματα λαμβάνετε από τον διάλογό σας με την κοινωνία, οικονομικούς φορείς και άλλες οντότητες;

απ. Οι Δείκτες για το περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) αποτελούν αναμφισβήτητα ένα σύνολο δεικτών που λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο από τους επενδυτές, αλλά και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 Επί 9 συναπτά έτη, δημοσιεύουμε Απολογισμό Βιωσιμότητας, στον οποίο επιμετρούμε και παρουσιάζουμε τους δείκτες επίδοσής μας σε θέματα ESG. Επίσης, από το 2015, στον Απολογισμό Βιωσιμότητάς μας παρουσιάζουμε τις μετρήσεις των ρύπων μας από τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα της λειτουργίας του Ομίλου μας, ενώ θέτουμε στόχους και πολιτικές για τη μείωσή τους. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα κίνητρα στο προσωπικό για τη χρήση συμμετακίνησης (car pooling), τη διαρκή ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, την ανακύκλωση και τα συστήματα διαχείρισης νερού. 

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί τεκμήριο της έμπρακτης κοινωνικής μας υπευθυνότητας, αποτυπώνει την ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα προγράμματα, τις δράσεις και τους μελλοντικούς στόχους μας, με άξονα την προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας μας, υιοθετώντας παράλληλα τη σύγχρονη απαίτηση για τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 Επιπλέον, λαμβάνοντας τα θετικά μηνύματα των μετόχων, ασφαλισμένων και εργαζομένων/συνεργατών μας, και θετικά προσκείμενοι στη φιλοσοφία των επενδύσεων ESG, τον περασμένο Φεβρουάριο, προχωρήσαμε στην απόκτηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου, αποδεικνύοντας έτσι, για ακόμα μια φορά, την υπευθυνότητά μας απέναντι στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

iw? Ποια είναι τα επόμενα πλάνα σας σε επίπεδο ΕΚΕ;

απ. Στον τομέα του περιβάλλοντος, βασικοί μας στόχοι είναι η συνεχώς μειούμενη πορεία των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, η συνεχής ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας μέσω δράσεων, όπως η επιβράβευση των υπαλλήλων που βελτιώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων μας ώστε να βελτιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η διαρκής συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και πρωτόκολλα, όπως η επιτυχής επιτήρηση του συστήματος ISO: 50001 για την Ενεργειακή Απόδοση.

 Στον τομέα της κοινωνίας, ο Όμιλος θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς την προσφορά του, σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα της πανδημίας του Covid-19, έχοντας προγραμματίσει δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος εστιασμένες στη βοήθεια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. 

Επίσης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να τοποθετεί ως εταιρικό στόχο τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας συνεργατικής δικτύωσης στον διευρυμένο χώρο των ενδιαφερόμενων μερών για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της πορείας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 Τέλος, στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, έχουμε πραγματοποιήσει την ανάλυση των αποκλίσεων (gap analysis) από τον νέο νόμο Εταιρικής Διακυβέρνησης (4706/2020), και την παρούσα χρονική στιγμή προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη εναρμόνισή μας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*