Αύξηση κατά 40% των κλινών ΜΕΘ στις ιδιωτικές κλινικές!

Με ειδική ρύθμιση το υπουργείο Υγείας προσφέρει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να αυξήσουν κατά 40%  τον αριθμό των κλινών εντατικής με το ίδιο προσωπικό! Η ρύθμιση θα ισχύσει κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και θα μπορεί να γίνει με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια, στην οποία υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος της ρύθμισης είναι προφανώς η αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ρύθμιση ορίζει ότι οι νέες κλίνες θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως. Η ρύθμιση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01.10.2020 και έως την 31.12.2020.

Μεταφορά ασθενών στον ιδιωτικό τομέα

Η ρύθμιση ορίζει ότι αν έχουμε έξαρση των περιστατικών covid-19 τότε σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια-κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*