Ιντερσαλόνικα Zωής: Προτιμολογημένα Πακέτα Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής και Υγείας

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ, ανταποκρινόμενη στα μηνύματα και τις ανάγκες των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και των συνεργατών της, δημιούργησε προτιμολογημένα Πακέτα Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής και Υγείας τα οποία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις με προσωπικό από 5 άτομα και άνω.

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και χρησιμοποιώντας την εξειδίκευσή της στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ δημιούργησε 2 πακέτα προτιμολογημένων συμβολαίων, προτείνοντας τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς σε συνδυασμό με παροχές οι οποίες καλύπτουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς εργοδότες και εργαζομένους.

Συνδυάζοντας την καινοτομία με την συσσωρευμένη εμπειρία, προσφέρει στους συνεργάτες και στους ασφαλισμένους της, τους πλέον ευέλικτους τρόπους εξυπηρέτησης και αποδοχής κινδύνων, δίχως καθυστερήσεις στην έκδοση ασφαλιστηρίου και στις διαδικασίες αποζημιώσεων.

Αντιλαμβανόμενη πως το σημαντικότερο και ζωτικότερο όργανο λειτουργίας μίας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, στόχος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είναι η δημιουργία ομαδικών προγραμμάτων τα οποία θα μείνουν ενεργά στο πέρας του χρόνου και θα εξυπηρετούν τόσο τον συνεργάτη όσο και τους επιχειρηματίες που εμπιστεύτηκαν την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ για την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικό τους.

Δεν είναι τυχαίο πως καθημερινά οι ίδιοι οι Πράκτορες Ασφαλίσεων καλύπτουν με τα ομαδικά ασφαλιστήρια της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ το προσωπικό των δικών τους εταιριών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*