Οι αντασφάλειες μοχλός ανάπτυξη για την ΑΟΝ

της Ελενας Ερμείδου

Οργανική ανάπτυξη 9% στις αντασφάλειες σημείωσε η ΑΟΝ το δεύτερο τρίμηνο 2020, καταγράφοντας έσοδα 448 εκατομμύρια δολάρια συγκριτικά  με 420 εκατομμύρια την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις αντασφαλιστικές συμβάσεις των νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των προαιρετικών αντασφαλίσεων.

Η ανάπτυξη που σημειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 ακολούθησε την ανάπτυξη 9% του πρώτου τριμήνου και του τετάρτου τριμήνου 2019, 17% ωστόσο οι αντασφάλειες ήταν ο μόνος τομέας που σημείωσε ανάπτυξη βοηθώντας να αντισταθμιστεί η πτώση στα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο 2020, 4%.

Τα συνολικά έσοδα της ΑΟΝ μειώθηκαν στα 2,50 δισεκατομμύρια δολάρια από 2,61 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Αδύναμες ήταν οι επιδόσεις του τμήματος της Commercial Risk Solutions με τα έσοδα να συρρικνώνονται κατά 4% στα 1,13 δισεκατομμύρια και με οργανική ανάπτυξη μόλις 1%.

Τα λειτουργικά έξοδα το δεύτερο τρίμηνο του 2019 μειώθηκαν 13% στα 1,9 κυρίως λόγω της εξοικονόμησης ποσού 127 εκατομμυρίων από αναδιαρθρώσεις, επίσης λόγω ενός ευνοϊκού αντίκτυπου συναλλαγματικών ισοτιμιών, και αποσβέσεων ύψους 35 εκατομμυρίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*